Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

27 desanm

Kòmantè koupe sou December 27
Refleksyon

Pandan n ap reflechi sou eksperyans Nwèl sa a, nou reyalize bagay ki komen nou nan moman detrès planetè sa a. Nou se yon sèl fanmi ki pataje ti planèt nou an pandan n ap vire nan espas. Sa a se fanmi imen ki nou tout fè pati. Sa a se lakay nou ak sa yo se frè ak sè nou yo. Nou pa ka irèsponsab, egoyis, oswa enjis. Imaj fanmi Nazarèt la fè nou sonje ke nou pa poukont nou. Bondye vwayaje avèk nou pandan n ap vwayaje ansanm. Nwèl anseye ke Bondye lakay nou avèk nou.

Lapriyè

Se pou nou tout fè youn nan Ou.

Aksyon

Reflechi sou inite fanmi imen an. Elaji sa pou enkli moun ki pa moun ki rete sou planèt nou an. Ki jan sa fè chanje atitid ou anvè tout kreyasyon Bondye a?

Lekti Sigjere

Apre sa, li desann Nazarèt avèk yo, li obeyi yo. Men, manman l te pran tout bagay sa yo nan kè l.
Lik 2:51

Konsa, antanke moun Bondye chwazi yo, ki sen ak byenneme yo, mete konpasyon, jantiyès, imilite, imilite, ak pasyans. Menm jan Seyè a te padonnen nou, se konsa nou menm tou nou dwe padonnen. Ak pi wo a tout bagay sa yo mete sou renmen, ki mare tout bagay ansanm nan amoni pafè. Se pou lapè Kris la domine nan kè nou, kote nou te aple nan yon sèl kò a.
Kol 3:12-21

Li entérésan pou nou viv antanke fanmi, ke yon sosyete vin fò, grandi nan bonte, grandi nan bèlte e vrèman grandi si li bati sou fondasyon fanmi an.
Pap Francis

Si tolerans, respè ak ekite anvayi lavi fanmi, yo pral tradwi nan valè ki fòme sosyete yo, nasyon yo ak mond lan.
Kofi Annan

Si fanmi an te yon fwi, li ta yon zoranj, yon sèk nan seksyon, ki te kenbe ansanm men separe - chak segman diferan.
Letty Cottin Pogrebin

 Lanmou se reyalite a sèlman epi li pa yon santiman sèlman. Se verite final la ki nan kè kreyasyon an.
Rabindranath Tagore

Pou vin yon vrè sitwayen mondyal, yon moun dwe abandone tout nosyon altènite epi olye anbrase tèt ansanm.
Suzy Kassem

Li ka itil pou w panse limanite tankou yon kolye pèl. Chak moun se yon pèl ak karakteristik diferan, men anba gen yon fil ki mare nou tout ansanm, envizib a je toutouni.
Gudjon Bergmann,

Nou tout fè pati mond lan, epi mond lan fè pati nou tout.
Matshona Dhliwayo