Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

31 desanm

Kòmantè koupe sou December 31

Nouvèl Ane

Refleksyon

Bondye se Bondye yè nou yo ak demen nou yo. Nou gade nan
ane ki te pase ak difikilte ak desepsyon li yo ansanm ak lajwa li yo ak di mèsi pou lavi; n ap gade ane k ap vini an avèk espwa ak konfyans nan lanmou pwovid Bondye a. Nou rekonesan pou nouvo ane kap vini an, nou ka espere anbrase nouvo opòtinite. Ane ki sot pase a te gendwa te pase moman kote evènman yo te tonbe sou sa nou te espere, tan nan tristès inatandi oswa pèt. Kounye a nou ka eseye kite sa geri pandan n ap antre nan posiblite enkoni. Konfyan nan lanmou Bondye ki la pou toutan, nou ka kontan dèske nou fè pati bèl kreyasyon Bondye a k ap evolye epi nou gen opòtinite pou nou bati lapè, limyè ak espwa nan monn nou an.

Lapriyè

Bondye yè nou yo, jodi a ak demen nou yo, nou remèsye ou pou
kado tan an.

Aksyon

Mwen pral aksepte kado yon nouvo ane ak rekonesans epi louvri lespri mwen ak kè mwen
touche lespri Bondye nan jou kap vini yo.

Lekti Sigjere

Paske, mwen konnen plan mwen gen pou nou, se mwen menm Seyè a ki di sa, plan pou pwospere nou epi pou pa fè nou mal, plan pou ba nou espwa ak yon avni.
Jeremi 29:11

Pou tout gason ak fanm ki gen bon volonte, mwen eksprime konfyans mwen nan lapriyè pou, antanke atizan lapè, yo ka travay, chak jou, pou fè sa yon bon ane.
Pap Francis

Gade jou sa a:
Paske se lavi, lavi lavi a menm.
Nan kou kout li yo
Bay manti tout verite ak reyalite egzistans ou.
Kè kontan kwasans lan,
Glwa aksyon an,
Grenn nan reyalizasyon
Èske men eksperyans nan tan.

Paske yè se men yon rèv
Epi demen se sèlman yon vizyon;
Ak jodi a byen viv, fè
Yè yon rèv kontantman
Ak chak demen yon vizyon nan espwa.
Gade byen pou jòdi a;
Se konsa salitasyon an pou tout tan tout tan nouvo douvanjou!
Kalidasa

Tan se pyès monnen lavi ou. Li se sèl pyès monnen ou genyen, epi sèlman ou ka detèmine kijan li pral depanse. Fè atansyon pou ou pa kite lòt moun depanse li
pou ou.
Carl Sandburg

Tan se yon anplwayè opòtinite egal. Chak moun gen egzakteman menm kantite èdtan ak minit chak jou. Moun rich yo pa ka achte plis èdtan. Syantis yo pa ka envante nouvo minit. Epi ou pa ka ekonomize tan pou w pase l nan yon lòt jou. Menm si sa, tan se etonan jis ak padonnen. Kèlkeswa kantite tan ou te pèdi nan tan lontan an, ou toujou gen yon demen antye. 
Denis Waitely

Tan prezan ak tan pase
Èske tou de petèt prezan nan tan kap vini,
Ak tan tan kap vini genyen nan tan pase.
Si tout tan an prezan etènèlman
Tout tan pa ka rachte.
TS Eliot