Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

4 desanm

Kòmantè koupe sou December 4
Refleksyon

Lapriyè Lavann ranpli ak vwa pwofetik k ap rele nou nan yon nouvo lavi. Youn nan tèm Lavan yo se reveye, louvri je nou ak wè sa ki antoure nou. Kapab genyen yon nouvo vizyon, yon mesaj espwa, lanmou, inite ak yon relasyon renouvle youn ak lòt nan Bondye. Nan tan stress sa a nou bezwen reveye pou tande l. Li se yon apèl pou souke tèt nou nan akomodasyon nou yo nan divizyon an ak valè supèrfisyèl nan ki nou plonje. Se yon vwa espwa nan mitan dekourajman ak fatig nou. Lavan se yon tan pou tann nan monn fènwa a, alèt sou siy prezans Bondye nan mitan nou, pare pou reponn a chak reyon limyè ki reveye nou nan laverite.

Lapriyè

Fè nou reseptif nan prezans ou. Fè nou soti nan ensansibilite ak mank de konsyans.

Aksyon

Se pou nou "reveye" ak diferans ki genyen ant mesaj Jezi a ak mesaj yo preche nan sistèm kote nou plonje chak jou. Fè atansyon ak vwa pwofetik yo nan tan nou an.

Lekti Sigjere

Ou konnen tan an; se lè a kounye a pou ou reveye nan dòmi. Paske delivrans nou an pi pre kounye a pase lè nou te kwè anvan an; lannwit lan avanse, jou a rive.
Women 13: 11-12

Nan monn sa a, lotèl demans sa a
nan ki pa gen absoliman plas pou li ditou,
Kris la vini san envite.
Thomas Merton

Se bèl travay Lavan an pou reveye nan nou tout souvni bonte e konsa ouvri pòt espwa.
Pap Benedict XVI 

Gwo konsyans la vini tou dousman, moso pa moso. Chemen kwasans espirityèl la se yon chemen aprantisaj dire tout lavi a. Eksperyans pouvwa espirityèl la se fondamantalman yon sèl kè kontan.
Scott Peck

Lavi a se yon sezon Lavan ki konstan: nou toujou ap tann pou nou vin, dekouvri, konplete, akonpli. Espwa, lit, laperèz, atant ak pwogrè yo tout fè pati eksperyans Lavan nou an.
KONEKSYON, 11-28-93, Lavi se yon sezon Lavan

Kado natirèl mèvèy Bondye te ban nou lè nou timoun yo te fèt pou yo rete vivan.…Okontrè, nou kite mèvèy ale nan dòmi. Nou te antre nan eta tipik rèv pifò moun. Pou ki lòt rezon Jezi di nou jodi a, 'Rete veye!'... Lavann di: 'Reveye epi reyalize kado lanmou ou te resevwa yo.
Rev Alfred McBride