Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

6 desanm

Kòmantè koupe sou December 6
Dezyèm Dimanch Lavan
Refleksyon

Jan Batis parèt nan dezè a
pwoklame yon batèm repantans pou padon peche yo.
Mak 1:1-8

Repantans pa sèlman pèsonèl. Li rele nou pi lwen pase tèt nou ak mond sikonskri nou an. Li pwomèt ke yon volonte pou chanje ouvri wout la nan nouvo lavi. Repantans se yon ankourajman enteryè pou retounen nan balans sosyete a ak lòd epi kite dèyè dezòd la nan yon mond disfonksyonèl. Pandan n ap reflechi sou sa nan yon nasyon ki divize, yon peyi ki te devaste pa maladi, ak yon sistèm valè ensiste, li ofri defi a nan yon nouvo kòmansman. Sa ki te pase anvan bezwen yon chanjman ki bay lavi. Repanti se swiv chemen ki mennen soti nan izolman nan rekoneksyon. Repanti se volonte pou nou admèt defo nou yo epi pou nou travay pou renouvle relasyon nou ak Bondye ak youn ak lòt.

Lapriyè

Se pou mwen dispoze wè zòn kote mwen bezwen repantans.

Aksyon

Reflechi sou sa ki bezwen rekonekte nan lavi ou si li ta ak yon moun oswa kòm yon pati nan lòd sosyal la pi laj. Lè w fin fè eksperyans tout dekoneksyon sosyal yo nan ane ki sot pase a, analize kote nou tout ap rele pou repantans. Konsantre sou yon sèl bagay ou ka fè pou ankouraje rekoneksyon si li pèsonèl oswa nan yon kontèks pi laj.

Lekti Sigjere

Se poutèt sa, si w ap prezante ofrann ou sou lotèl la, epi w sonje frè w la oswa sè w gen yon bagay kont ou, kite ofrann ou la devan lotèl la epi ale. premye rekonsilye ak yo, epi apre sa vin prezante ofrann ou a.
Matye 5:23

Nan tout zak moun, repantans se pi divin. Pi gwo nan tout fot se yo dwe konsyan de okenn.
Thomas Carlyle

Yo te rele m pou m rann tèt mwen sitadèl. Mwen te konplètman nan fè nwa a. Mwen pa t vrèman konnen kisa repantans ye oswa kisa m te oblije repanti. Se te tout bon pwen vire nan lavi mwen.
Bede Griffiths

Repantans vle di chanjman, e li bezwen yon moun ki gen imilite pou l chanje.
Ezra Taft Benson

Repantans vle di ou chanje lide ou tèlman pwofondman ke li chanje ou.
Bruce Wilkinson

 Geri tèt ou konekte ak geri lòt moun.
Yoko Ono

Nou pa ka chanje sot pase a, men nou ka chanje atitid nou anvè li. Derasinen kilpabilite ak plant padon. Dechire awogans ak imilite pitit pitit. Echanj lanmou pou rayi - kidonk, fè prezan an konfòtab ak lavni an pwomèt.
Maya Angelou

Pou rekonsilye pati konfli yo, nou dwe gen kapasite pou konprann soufrans tou de bò yo.
Thich Nhat Hanh

Repantans otantik dwe pote sele a nan yon lavi korije.
Lewis F. Korns

Moun ki pa janm chanje opinyon li, ki pa janm korije erè li yo, epi ki p'ap janm gen plis saj demen pase li jodi a.
Tyrone Edwards

Li kapab byen ke nou pral oblije repanti nan jenerasyon sa a. Se pa sèlman pou mo vitriolik yo ak aksyon vyolan move moun yo, men pou silans terib ak endiferans bon moun ki chita bò kote yo di, "Tann a tan."
Martin Luther King Jr.

 Travay kominote, lanmou, rekonsilyasyon, restorasyon se travay nou pa ka kite nan men politisyen yo. Sa a se travay nou tout rele fè.
Shane Claiborne

Bondye pa chèche ranbousman, men repantans. Ki sa ki geri yon relasyon kase se renmen sensè ak kontrisyon.
Frederica Mathewes-Green