Chaje Evènman

Lespri vivan - Narratif rezirèksyon yo

22 fevriye - 7:00 pm - 21 mas - 6:00 pm

|Evènman ki repete (Gade tout)

Yon evènman chak semèn ki kòmanse a 7:00 pm nan Jedi, repete jiska 26 mas 2024.

  • evènman sa a te pase.

Narratif Rezirèksyon yo
Yon mini-kou senk semèn ki te dirije pa yon etidyan NT Carolyn Osiek, RSCJ, PhD.

Madi, 20 fevriye jiska 19 mas – 7:00 pm EST

Carolyn Osiek se yon pwofesè Katolik Charles Fischer nan Nouvo Testaman Emerita nan Brite Divinity School, Texas Christian University, te deja Pwofesè nan Nouvo Testaman nan Catholic Theological Union, Chicago. Li gen yon doktora nan Nouvo Testaman ak Orijin Kretyen nan Inivèsite Harvard epi li se yon ansyen prezidan Asosyasyon Biblik Katolik Amerik la ak Sosyete Literati Biblik la. Li se otè anpil liv ak atik sou Nouvo Testaman an ak Premye Legliz la, epi kounye a li se Achiv, Sosyete Kè Sakre, Pwovens Etazini-Kanada.

ENPÒTAN - TANPRI REMAK: Si w enskri pou premye sesyon an sou 2/20 nan prezantasyon senk semèn mini-kou sa a, w ap anrejistre otomatikman pou tout senk sesyon nan kou a epi w ap resevwa yon lyen 24 èdtan anvan chak sesyon kòmanse. Ou pa oblije ale nan tout sesyon yo.

Si w enskri pou nenpòt sesyon apre 2/20 ou otomatikman anrejistre pou sesyon sa a ak sesyon ki rete yo nan kou a. Ou pral resevwa lyen pou rantre nan chak sesyon 24 èdtan anvan chak sesyon kòmanse. Ou pa oblije ale nan tout sesyon yo.

ENSKRIPSYON GRATIS

KLIKE LA POU ENSKRI

Pataje paj sa a:

Osiek, Carolyn Photo

Detay yo

Kòmanse:
22 fevriye - 7:00 pm
Fen:
21 mas - 6:00 pm
Pri:
Gratis
Evènman Kategori:

Venue

atravè Zoom