Chaje Evènman

Vatican II: A Council That Will Never End.

October 11, 2022 - 7:30 pm - 8:45 pm

  • evènman sa a te pase.

Pati nan Re-dinamize Renouvèlman an:

Yon seri senpozyòm vebinè pou selebre 60yèm anivèsè Konsèy Dezyèm Vatikan an


Oratè:
Paul Lakeland, PhD

Paul Lakeland se Aloysius P. Kelley SJ Pwofesè Etid Katolik ak Direktè Fondatè Sant pou Etid Katolik nan Fairfield University, yon enstitisyon Jezuit nan Connecticut. Li te anseye nan Fairfield depi 1981, li te sèvi kòm prezidan depatman nan Etid relijye pandan dis ane ak sis ane kòm Direktè Pwogram Onè. Li se otè dis liv, dènye nan ki se The Wounded Angel: Fiction and the Religious Imagination (2017). Lakeland se yon manm Akademi Ameriken pou Relijyon, Sosyete Teyolojik Ameriken an, Sosyete Teyoloji Kolèj la ak Sosyete Teyoloji Katolik Amerik la, kote li se yon ansyen Prezidan. Li anseye kou nan teyoloji liberasyon, eklezyoloji Katolik ak relijyon ak literati. An 1990 li te chwazi pwofesè AHANA Elèv pou Ane a, epi an 2005 li te nonmen Pwofesè Alpha Sigma Nu pou Ane a. An 2015 li te resevwa prim Saint Anselm of Canterbury nan men Voice of the Faithful, Diocese of Bridgeport, CT, ak prim Trivison nan FutureChurch. Nan 2017 Fairfield University te chwazi l kòm yon moun k ap resevwa prim Martin Luther King Vision li a. An 2020, Asosyasyon Ameriken Inivèsite Katolik yo te onore li ak Prim Monika Hellwig pou kontribisyon nan tradisyon entelektyèl Katolik la, epi tou li te resevwa prim Distinguished Faculty/Administrator Award anyèl Fairfield University. Lè li pa anseye, ekri, oswa li fiksyon, li renmen kwit manje.

Klike la a pou w enskri pou sesyon sa a

Pataje paj sa a:

Lakeland Photo

Detay yo

Dat:
11 oktòb 2022
Tan:
7:30 pm - 8:45 pm
Pri:
$10
Evènman Kategori: