Kalandriye

Filtè

Chanje nenpòt nan antre fòm yo pral lakòz lis evènman yo rafrechi ak rezilta yo filtre.

Renouvlab

Spirit Alive - Konprann Liv Revelasyon an

atravè Zoom

Yon mini-kou sis semèn ki fèt pa NT scholar Eugenia Constantinou, PhD. Chak Jedi soti 1/11 - 2/15 7:00 pm EST Doktè Eugenia Constantinou te anseye etid biblik ak premye Krisyanis pandan ven ane nan University of San Diego ak pandan nèf ane nan Franciscan School of Theology. Li fèk pran retrèt li nan ansèyman pou...

Renouvlab

Lespri vivan - Narratif rezirèksyon yo

atravè Zoom

The Resurrection Narratives Yon mini-kou senk semèn ki te dirije pa yon etidyan NT Carolyn Osiek, RSCJ, PhD madi, 20 fevriye jiska 19 mas - 7:00 pm EST Carolyn Osiek se yon Charles Fischer Catholic Professor of New Testament Emerita at Brite Divinity School, Texas Christian University, te deja Pwofesè nan Nouvo Testaman nan Catholic Theological Union, Chicago. Li gen yon doktora nan...

Gratis

Retrè karèm fanm yo

Villa Sen Jozèf 81 Lynn Avenue, Hampton Bays, Etazini

Fanm anba kwa Jezi Vandredi 23 Fevriye- Dimanch 25 Fevriye Arive Vandredi apre 2 pm (dine a 5:30 pm). Li fini anvan midi sou 25 la. Fanm ki te mache ak Jezi yo te fidèl jiska lafen. Nou pral priye ak Mari, Manman Jezi a, ak Mari Magdala a pandan y ap gade san fòs anba...

$240

Tour Mwa Istwa Nwa JPIC

Nan Lespri rasin nou yo nan edikasyon w ap envite w pou onore mwa Istwa Nwa lè w fè yon vwayaj edikatif ak vizit ak vizit nan mize Afriken-Ameriken nan Southampton ak kay Maman Samdi 24 fevriye 11:00am Tour la kòmanse nan mize Amerik Afriken Southampton. Detay: Frè: $30. Admisyon nan tou de mize ak manje midi enkli.…

$30

Enspire: angaje travay Howard Thurman

atravè Zoom

Enspire: angaje travay powèt, mistik, teolojyen, ak aktivis espirityèl Howard Thurman Pou selebre Mwa Istwa Nwa epi kontinye travay nou pou Bati Rezilyans Rasyal nou envite w vin jwenn nou pou yon evènman vityèl espesyal sou travay Howard Thurman. Thurman se te yon lidè relijye enpòtan ak aktivis jistis sosyal...

Enspire: angaje travay Howard Thurman

atravè Zoom

Enspire: angaje travay powèt, mistik, teolojyen, ak aktivis espirityèl Howard Thurman Pou selebre Mwa Istwa Nwa epi kontinye travay nou pou Bati Rezilyans Rasyal nou envite w vin jwenn nou pou yon evènman vityèl espesyal sou travay Howard Thurman. Thurman se te yon lidè relijye enpòtan ak aktivis jistis sosyal...

Wikenn Retrè Karèm: Benyen ak Benediksyon nan Lanmou ekstravagan Bondye a

Villa Sen Jozèf 81 Lynn Avenue, Hampton Bays, Etazini

Nou beni ak benyen nan Lanmou Bondye, yon lanmou ki gen pouvwa pou fè nou pase etikèt yo, epi kraze prejije, estereyotip, ak patipri ki anpeche nou vin pi bon pwòp tèt nou. Wikenn sa a nou pral reflechi sou fason Jezi libere nou grasa lanmou sa a, e kijan nou rele pou nou fè...

$240

Fèt Jozèf, Mari Mari

Yo tout envite pou yo rantre nan Sè Sen Jozèf, Asosye, Agrégées, ak Patnè nan Misyon yo pandan y ap selebre patwon yo, epi renouvle ve yo, ak angajman yo nan misyon an. Ofri gratis Dat/Lè: Madi, 19 mas 2024, 11:00 am Kote: Sacred Heart Chapel, 1725 Brentwood Road, Brentwood, NY. Litiji a pral retransmèt tou an dirèk...

Pak Triduum

Nan jaden an, Brentwood Campus 1725 Brentwood Road, Brentwood, NY, Etazini

Sè Sen Jozèf yo envite tout moun pou yo priye avèk yo pandan jou ki sen sa yo, depi Dènye Soupe a, pèsekisyon ak lanmò Jezi, ak vigil Rezirèksyon an. Dat/Orè: Jedi Sen - Jedi, 28 mas, 4:00 PM Vandredi Sen - Vandredi, 29 mas, 3:00 PM Veyil Pak - Samdi, 30 Mas, 4:00…

Litiji ak manje midi prentan 2024

Brentwood Campus 1725 Brentwood Road, Brentwood, NY

Li lè pou fete! Tanpri rejwenn nou nan Litiji ak Manje midi prentan ane sa a dimanch 7 avril 2024 11:30 am Litiji nan resepsyon cocktail Chapel Sakre ak Manje midi nan Akademi Sen Jozèf la. Kote: Sacred Heart Chapel & Academy of St. Joseph 1725 Brentwood Road, Brentwood, NY 11717 Onore:…

$125