Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

12 fevriye

Kòmantè koupe sou February 12

Nesans Abraham Lincolny

Refleksyon

“Avèk malveyan anvè pèsonn, avèk charite pou tout moun, ak fèm nan dwa jan Bondye ban nou pou nou wè sa ki dwat, an nou fè jefò pou nou fini travay nou ye a, pou nou mare blesi nasyon an, pou nou pran swen moun ki va. te pote batay la ak pou vèv li ak òfelen li a, pou fè tout sa ki ka reyalize ak pran swen yon lapè jis ak dirab nan mitan nou menm ak ak tout nasyon."
Prezidan Abraham Lincoln, diskou inogirasyon, 4 mas 1865

Lapriyè

Se pou tout Ameriken, sitou sa yo ki se lidè eli, panse ak aji ak entegrite ak inite.

Aksyon

Konsidere divizyon nan nasyon nou an. Konbyen ki baze sou sa nou di yo se valè reyèl nou yo ak konbyen jwe nati pi fonse nou an? Èske ou fè pati sa a? Si se konsa, poukisa? Kisa w ka fè pou ede w geri?

Lekti Sigjere

Poukisa ou wè ti gout nan je frè w la men w pa remake gwo bout bwa ki nan je w la?

Matye 7:3

Si w renmen moun ki renmen w, ki rekonpans w ap jwenn? Èske pèseptè taks yo pa fè menm bagay la tou? E si w salye frè w yo sèlman, kisa w ap fè plis pase lòt moun? Èske menm moun lòt nasyon yo pa fè menm bagay la tou? Se poutèt sa, dwe pafè, menm jan Papa nou ki nan Syèl la pafè. 
Matye 5:46-48
Paske, n ap fè efò pou n fè sa ki dwat, nonsèlman nan je Senyè a, men tou nan je lòt moun.
2 Korentyen 8:21

Bon lidè politik yo se moun ki toujou panse ak byen komen, epi ki pran aksyon ak yon lide reyalis men ouvè.
Pap Francis

Gran lespri yo te toujou jwenn opozisyon vyolan nan medyokrite. Dènye a pa ka konprann li lè yon moun pa soumèt san reflechi a prejije éréditèr men onètman ak kouraj itilize entèlijans li.
Albert Einstein

Mwen pa oblije genyen, men mwen oblije se vre. Mwen pa oblije reyisi, men mwen oblije viv grasa limyè mwen genyen an. Mwen dwe kanpe ak nenpòt moun ki dwat, epi kanpe avèk li pandan li gen rezon, epi separe avè l lè li ale mal.
 Abraham Lincoln

Amerik pap janm detwi soti deyò. Si nou bese e pèdi libète nou, se paske nou te detwi tèt nou.
Abraham Lincoln

Prèske tout moun ka sipòte advèsite men si ou vle teste karaktè yon gason, ba li pouvwa.Abraham Lincoln

Moun ki refize libète bay lòt moun, pa merite li pou tèt yo.
Abraham Lincoln

Ou pa mennen nan frape moun sou tèt la - sa a se atak, pa lidèchip.
Dwight D. Eisenhower

Inite libète a pa janm konte sou inifòmite opinyon.
John Fitzgerald Kennedy

Pwogrè nou nan dejeneresans parèt pou mwen trè rapid. Antanke nasyon, nou te kòmanse deklare ke “tout moun yo kreye egal”. Kounye a nou pratikman li li, "tout moun yo kreye egal eksepte nèg yo." Lè Konnen-Pa gen anyen yo jwenn kontwòl, li pral li, "tout moun yo kreye egal, eksepte nèg ak etranje ak Katolik." Lè sa a, mwen ta pito emigre nan yon peyi kote yo pa fè pretansyon renmen libète-nan Larisi, pa egzanp, kote yo ka pran despotis pi, epi san alyaj debaz la nan ipokrizi.
Abraham Lincoln