Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

15 fevriye

Kòmantè koupe sou February 15
Refleksyon

Swiv Jezi vle di enjistis pouse menm jan li te ye a epi wè nan inyorans ak egoyis ki mennen nou nan moman sa a. Nou aple pou yon konsyans de aparisyon nou soti nan menm Sous la ak fanmi nou ak tout sa ki. Sa a se pa sèlman yon vwayaj pèsonèl. Bondye revele atravè moun ki antoure nou yo ak eksperyans yo nan lavi nou. Apati sa a fèt lanmou ak konpasyon. Lè nou rive nan yon konsyans pi pwofon ke nou tout se youn, nou pa ka wè bagay sa yo ak endiferans ankò. Nou motive pou nou fè tout sa nou kapab pou travay ak moun ki ap eseye mennen nou tout nan yon nouvo konsyans. Nou enspire pou travay pou yon mond ki pi jis.

Lapriyè

Vini Sentespri epi renouvle figi tè a.

Aksyon

Reflechi sou enplikasyon Jezi te genyen sou jistis. Ki jan pèspektiv ou ak aksyon ou ka reflete yon konpreyansyon konplè sou respè ak konpasyon akòz tout lavi?

Lekti Sigjere

Menm jan an tou Lespri a ede feblès nou an tou; paske nou pa konnen ki jan pou nou priye jan nou ta dwe, men Lespri a lapriyè pou nou ak plenn twò fon pou pawòl. Epi nou konnen ke Bondye fè tout bagay travay ansanm pou byen pou moun ki renmen Bondye, pou moun ki aple dapre plan Bondye.
Women 8:26 – 28

Konsilte pa pè ou men espwa ou ak rèv ou. Panse pa sou fristrasyon ou, men sou potansyèl ou pa satisfè. Enkyete tèt ou pa ak sa ou te eseye ak echwe nan, men ak sa li toujou posib pou ou fè.
Pap Jan XXIII

Yon ti kras mizèrikòd fè mond lan mwens frèt ak plis jis.
Pap Francis

Pa kite pèsonn vin jwenn ou san yo pa kite pi bon ak pi kontan. Fè ekspresyon vivan jantiyès Bondye: bonte nan figi ou, jantiyès nan je ou, jantiyès nan souri ou.
Manman Teresa

Tout sa mwen te vle se te lonje men ak manyen yon lòt moun pa sèlman ak men m 'men ak kè m'.
Tahereh Mafi

Pandan n ap fè bon travay nou an, pa bliye ke vrè solisyon an se nan yon monn kote charite ap vin pa nesesè.
Chinua Achebe

Misyon nou an se pote yon prezans moun sou Planèt Latè ki dirab nan domèn anviwònman an, ki satisfè espirityèlman ak jis sosyalman.
Awakening the Dreamer Initiative

Rezon ki fè monn nan manke inite, ak manti kase ak an pil, se paske lèzòm dezini ak tèt li.
Ralph Waldo Emerson

Kite mond lan nan pi bon kondisyon kote ou te jwenn li.
Baden Powel

Si nou vle fè monn nan yon pi bon kote, n ap fè eksperyans soufrans moun ki nan bezwen yo.
Jamie West Zumwal

Anpil nan nou reve yon mond pi bon, ki pi an sekirite, ki gen plis swen, san yo pa rekonèt ke tout bagay kòmanse ak kreye ak kenbe yon lanmou pi pwofon nan pwòp lakay nou. Grenn lapè mondyal ta dwe plante nan pwòp lakou pa nou.
Anthon St Maarten

Pou transfòme mond lan, ede moun, leve lòt moun, chanje lavi yo
Matshona Dhliwayo

Moun ki fè eksperyans inite lavi a wè pwòp tèt li nan tout èt...
Bouda

Plis yon moun vin espirityèlman èspri oswa avanse nan direksyon
Bondye, plis li vin toleran ak mwens diferansyasyon li wè.
Meher Baba

Èt imen an se yon pati nan tout antye, nou rele 'linivè a',
yon pati limite nan tan ak espas. Li fè eksperyans tèt li, panse li
ak santiman, kòm yon bagay separe de rès la - yon kalite optik
awogans nan konsyans. Dezi sa a se yon kalite prizon pou nou, ki limite nou nan dezi pèsonèl nou. Travay nou dwe libere tèt nou nan prizon sa a nan elaji sèk konpasyon nou an pou n anbrase tout bèt vivan yo ak tout lanati nan bote li yo.
Albert Einstein

Vrè konpasyon vle di nonsèlman santi doulè yon lòt, men tou, pou l ede w soulaje l.
Danyèl Goleman 

Sipozisyon ke bèt yo san dwa ak ilizyon ke tretman nou an nan yo pa gen okenn siyifikasyon moral se yon egzanp pozitivman ekzòbitan nan krite Lwès ak barbari. Konpasyon inivèsèl se sèl garanti moralite.
Arthur Schopenhauer