Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

18 fevriye

Kòmantè koupe sou February 18

Refleksyon

Lespri a te voye Jezi nan dezè a, li rete nan dezè a pandan karant jou
 epi li te tante la.
Mak 1:12-15

Dezè a se souvan yon metafò pou yon "kote mens". Dapre konsèp ki anrasinen nan ansyen espirityalite Celtic, yon "kote mens" se yon kote kote mond vizib eksperyans chak jou nou an ak sakre a, Sen an, kwaze. Se yon eksperyans kote de nivo reyalite sa yo rankontre. Pandan Jezi te nan dezè a, se te yon tan nan rechèch ak dekouvèt. Li te nan prezans Bondye. Pa te gen okenn rekonfò la eksepte pou Bondye. Nan dezè a tantasyon an vini ki mennen nou lwen Bondye. Jezi te tante pou l kite valè l yo. Nou pa konnen egzakteman sa ki te pase pandan karant jou sa yo. Sa nou konnen se, se te yon eksperyans transfòmasyon. Nan rankont li ak Bondye ak abandon enteryè li bay Bondye, li te resevwa klète, konviksyon ak kouraj pou aksepte ak kòmanse misyon li.

Lapriyè

Bondye, fè m' konnen chemen ou yo. moutre m chemen ou yo.
Sòm 25

Aksyon

Èske w te fè eksperyans "kote mens" nan lavi ou? Ki jan eksperyans lan chanje ou?
Ki kote ou ale soti isit la?

Lekti Sigjere

Jezi rive nan peyi Galile, li t'ap anonse bon nouvèl Bondye a:
“Sa a se tan akonplisman an.
Peyi Wa ki nan men Bondye.
Repanti, epi kwè nan levanjil la.
Mak 1:12-15

Pa konfòm ak mond sa a, men transfòme pa renouvèlman lespri ou,
pou nou ka pwouve sa ki volonte Bondye, sa ki bon, akseptab ak pafè.
Women 12:1-2

Koulye a, ann antre nan dezè a san pè, paske nou pa poukont nou: nou avèk Jezi, avèk Papa a ak Lespri Sen an. An reyalite, menm jan sa te ye pou Jezi, se Lespri Sen an ki gide nou sou vwayaj karèm la; menm Lespri sa a ki te desann sou Jezi e ki te ban nou nan batèm.
Pap Francis

Lavi se senp. N ap viv nan yon mond ki absoliman transparan e Bondye ap klere tout tan. Sa a se jis pa yon fab oswa bèl istwa. Eske se vre. Si nou abandone tèt nou bay Bondye epi bliye tèt nou, nou wè li pafwa, e nou wè li petèt pi souvan. Bondye montre tèt li tout kote, nan tout bagay—nan moun ak nan bagay ak nan lanati ak evènman yo. Li vin trè evidan ke Bondye se tout kote ak nan tout bagay epi nou pa ka san Bondye. Li enposib. Sèl bagay se ke nou pa konnen li.
Thomas Merton

Vrè vwayaj la nan dekouvèt konsiste pa nan chèche nouvo paysages, men nan gen nouvo je.
Marcel Proust

Avèk yon lespri fèmen ak kè, limyè a pa ka antre.
Shelby Taylor Weaver

Solitid se kote pou pirifye.
Martin Buber

Solitid se gwo pwofesè a, epi pou w aprann leson li yo ou dwe peye atansyon sou li.
Deepak Chopra

Bondye pran tout moun li renmen nan yon dezè. Se gerizon li pou kè nou k ap pwonmennen, k ap chèche yon nouvo Eden san rete… Pi bon kado dezè a se prezans Bondye… Lanmou pwoteksyon Bèje a ban m kouraj pou m fè fas ak vwayaj enteryè a.”
Pòl E. Miller


Travay la se pèsevere nan solitid mwen, rete nan selil mwen jiskaske tout vizitè séduire m 'yo fatige nan bate sou pòt mwen epi kite m' pou kont li. Sajès nan dezè a se ke konfwontasyon an ak pwòp anyen pè nou fòse nou rann tèt nou totalman ak san kondisyon bay Seyè Jezi Kris la.
Henri JM Nouwen


Dezè a se yon kote nan pasaj, nan pèdi wout, oswa menm nan ekzil kote renmen akonpaye pa kè sere a rasin nan enkonplè ultim nou an, ki, sepandan, revele vre nati nou an. Diferans lòt la montre nou diferans ki genyen nan vizyon nou genyen sou tèt nou, sou mond lan ak sou Bondye. Kalite konesans pwòp tèt ou sa a pa janm fasil pou aksepte, men li mennen nou soti nan esklavaj nan libète.
Fabrice Blee