Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

20 fevriye

Kòmantè koupe sou February 20
Refleksyon

Vrè defi a nan ansèyman Jezi a sou renmen ènmi yon moun se pa renmen kèk gwoup bay yon etikèt ki baze sou politik, sosyoloji, oswa ekonomi oswa renmen yon moun ki lwen nou p ap janm gen anyen fè ak. Defi a se renmen moun nan mitan nou ap viv ak travay epi ale lekòl, moun ak moun nou lite, moun ki anbete nou ak moun ki anbete nou. Jezi levanjil la enstile nan nou yon vizyon ki wè pi lwen pase estereyotip, politik ak aparans epi rekonèt ak onore bonte chak moun genyen.
Jay Cormier

Lapriyè

Se pou mwen konprann siyifikasyon lanmou jan Jezi te anseye l.

Aksyon

Ki moun ki nan lavi mwen ke mwen jwenn difisil pou renmen? Èske mwen konnen nenpòt moun ki jwenn mwen difisil? Ki sa ki ta renmen vrèman nan sitiyasyon sa a?

Lekti Sigjere

Men, mwen di nou: renmen lènmi nou yo, beni moun ki madichon nou, fè byen ak moun ki rayi nou, epi priye pou moun ki maltrete nou ak pèsekite nou.
Matye 5:54

Sa a se revolisyon Jezi a, pi gwo revolisyon nan listwa: soti nan rayi ènmi nou nan renmen ènmi nou an; soti nan kil la nan plent nan kilti a nan kado. Si nou fè pati Jezi, se wout nou rele pou nou pran.
Pap Francis

Lanmou menm pou ènmi yo se kle nan solisyon an nan pwoblèm yo nan mond nou an.
Martin Luther King, Jr.

Lavi a kout e nou pa janm gen twòp tan pou fè kè moun kontan k ap vwayaje fè nwa avèk nou. O, prese pou renmen, prese pou janti.
Henri Frederic Amiel

Fè moun yo renmen ou se jis lòt bò a nan renmen yo.
Norman Vincent Peale

Mwen panse ke rayi se yon bagay, yon santiman, ki ka egziste sèlman kote pa gen okenn konpreyansyon.
Tennessee Williams

Si ou dwe rayi yon gason pou anpil bagay ou pa dakò sou sa, sonje ke ou ta dwe renmen l tou pou anpil bagay ou dakò sou li.
Ivan Panin

Fè jantiyès, pa jije, epi gen respè pou lòt moun. Si nou tout ka fè sa, mond lan t ap yon pi bon kote. Pwen an se anseye sa a bay pwochen jenerasyon an.
Jasmine Guinness

Pran swen, janti, pran konsiderasyon pou lòt moun ak lòt espès, epi renmen.
Jan Lithgow

Si nou pa plante bon bagay, n ap rekòlte move bagay. Li ale san yo pa di. Epi ou pa oblije, ou konnen, yon biochimist briyan epi ou pa bezwen gen yon IQ 150. Jis bon sans di ou yo dwe janti, ninny, moun fou. Fè jantiyès.
Maya Angelou