Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

20 fevriye

Kòmantè koupe sou February 20

Jounen Prezidan an

Refleksyon

Pandan n ap selebre Jounen Prezidan an, nou sonje lidè yo ki gen fòs ak sajès yo te kapab estabilize nasyon nou an nan tan danjere. “Yon lidè sèvitè konsantre sitou sou kwasans ak byennèt moun ak kominote kote yo fè pati yo. Pandan ke lidèchip tradisyonèl yo jeneralman enplike akimilasyon ak egzèsis pouvwa pa youn nan "tèt piramid la," lidèchip sèvitè diferan. Lidè sèvitè a pataje pouvwa a, mete bezwen lòt moun an premye epi li ede moun devlope ak pèfòmans otank posib.” (Greenleaf). Nou anvi lidè ki ka mete bon nasyon an pi wo pase divizyon pati yo ak anbisyon pèsonèl yo. Jodi a, nou priye pou Prezidan nou an pou li ka gen sajès ak fòs ki nesesè pou gouvène nasyon sa a. Nou priye pou manm Kongrè a epi mande yo pou yo gade pwoblèm peyi sa a ak soufrans pèp nou an epi aji avèk sajès. Nou priye pou nasyon sa a. Antanke pèp, se pou nou pran desizyon saj, enfòme e responsab nan chwazi dirijan nou yo. Jodi a, se pou nou rekonesan pou kado libète kontinyèl la. Nan estrès epòk nou an, se pou nou pa janm pran libète nou pou akòde epi pou nou fè efò pou nou vin yon pèp ki pral chèche lapè ak jistis pou tout moun.

Lapriyè

Bondye verite ak inite, jodi a nou priye pou w beni peyi nou ak dirijan li yo.

Aksyon

Ou dwe okouran de evènman nan Washington epi byen edike sou pozisyon ak dosye vòt reprezantan ou yo nan nivo nasyonal la. Eseye pran desizyon enfòme epi yo pa sa ki enfliyanse pa enfòmasyon oblik oswa afilyasyon pati.

Lekti Sigjere

Jezi reyini yo, li di yo: “Nou konnen chèf nasyon yo ap dirije yo, e chèf yo egzèse otorite sou yo. Se pa konsa ak ou. Olye de sa, nenpòt moun ki vle vin gran nan mitan nou dwe sèvitè ou.
Matye 20:25-26

Pa fè anyen ak anbisyon egoyis oswa vanite. Olye de sa, nan imilite bay lòt moun plis pase tèt ou.
Fil.2:3

Yon bon Katolik mele nan politik, ofri sa ki pi bon nan tèt li, pou moun ki gouvène kapab gouvène... Politik, dapre Doktrin Sosyal Legliz la, se youn nan pi wo fòm charite, paske li sèvi byen komen an.
Pap Francis

Mwen espere ke mwen pral posede fèm ak vèti ase pou kenbe sa mwen konsidere ki pi privilégié nan tout tit, karaktè yon nonm onèt.
George Washington

Veye kont imposture yo nan pretann patriyotis.
George Washington

Mwen pa janm gen yon politik; Mwen jis eseye fè pi byen mwen chak jou.
Abraham Lincoln

Amerik pap janm detwi soti deyò. Si nou bese e pèdi libète nou, se paske nou te detwi tèt nou.
Abraham Lincoln

Yon kay divize kont tèt li pa ka kanpe.
Abraham Lincoln

Tès pwogrè nou an se pa si nou ajoute plis nan abondans moun ki gen anpil se si nou bay ase pou moun ki gen ti kras.
Franklin D. Roosevelt

Kalite siprèm pou lidèchip se san dout entegrite. San li, pa gen okenn siksè reyèl posib, kèlkeswa si li se sou yon gang seksyon, yon teren foutbòl, nan yon lame, oswa nan yon biwo.
Dwight Eisenhower

Yon nasyon ki te bliye kalite kouraj ki nan tan pase yo te pote nan lavi piblik pa gen menm chans ensiste sou oswa konsidere kalite sa a nan lidè yo chwazi jodi a - e an reyalite nou te bliye.
John F. Kennedy

Nou dwe ajiste nan tan k ap chanje epi toujou kenbe prensip ki pa chanje.
Jimmy Carter