Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

23 fevriye

Kòmantè koupe sou February 23
Refleksyon

Atensyon se yon ansyen fòm meditasyon kote yon moun peye atansyon sou moman prezan ak tout sa k ap dewoule nan moman sa a, tou de andedan ak alantou yon sèl. Li konnen tou kòm lavi konsyan paske moun ki pratike li ap fòme yon relasyon konsyan ak entim ak chak moman. Nou p ap fè efò pou n fè anyen, nou p ap atrab, lite, panse, espere, oswa vle men tou senpleman kite tou sa ki genyen la epi peye atansyon sou li nan yon fason ki pa jijman. Nou vini ak reyalite jan li ye a, pote tout konsyans nou sou li, respire ak li, ale nan li.
Adapte de Sue Monk Kidd

Lapriyè

Rete trankil epi konnen se mwen menm ki Bondye.
Sòm 46:10

Aksyon

Eseye pratik nan atensyon. Gade ki kote li mennen ou.

Lekti Sigjere

Ou fè m konnen chemen lavi a; nan prezans ou gen plenitid lajwa.
Sòm 16:11

Se poutèt sa, pa enkyete w pou denmen, paske denmen ap enkyete tèt li. Ase pou jounen an se pwòp pwoblèm li yo.
Matye 6:34

Kote ki gen lapè ak meditasyon, pa gen ni enkyetid ni dout.
Saint Francis de Sales

Kote ki gen repo ak meditasyon, pa gen ni enkyetid ni ajitasyon.
Sen Francis nan Asis

Viv moman aktyèl la. Se sèlman moman aktyèl sa a se lavi.
Thích Nhất Hạnh

Lè nou jwenn twò kenbe nan okipe nan mond lan, nou pèdi koneksyon youn ak lòt - ak tèt nou.
Jack Kornfield

Pratik meditasyon se pa sou eseye jete tèt nou epi vin yon bagay pi bon. Se sou zanmi nou deja.
Pema Chödrön

Atensyon se pa difisil, nou jis bezwen sonje fè li.
Sharon Salzberg

Nou bezwen chita toujou, kite vid nou rete vid, epi tann avèk pasyans.
Marv ak Nancy Hiles

Pou rankontre tout bagay ak tout moun atravè silans olye pou yo bri mantal se pi gwo kado ou ka ofri nan linivè a.
Eckhart Tolle