Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

24 fevriye

Kòmantè koupe sou February 24
Refleksyon

Istwa Edenn nan fè nou kwè bèt yo se pou nou itilize. Nouvo istwa Linivè a anseye nou ke bèt yo se fanmi nou ki pataje orijin nou ak lavi nou. Diferans lan se ke yo te kenbe inosan yo ak entegrite yo. Yo anseye nou kisa sa vle di pou tout moun. Soufrans nou te enflije sou anpil nan yo pou bay pou bezwen sosyete konsomatè nou an fè mal pou wè ak ki baze sou yon gwo mank de konpreyansyon sou dwa yo ak santiman yo. Nou bezwen reajiste panse nou epi pèmèt tèt nou renmen ak yon bèt renmen. Li pral sansibilize nou epi anrichi nou endividyèlman, epi èspere ke li pral fè yon ti chanjman nan atitid anvè kreyati sa yo ki gen menm dwa pou viv yon lavi kontan sou planèt sa a menm jan ak nou.

Lapriyè

Se pou nou trete tout bèt kreye yo ak respè.

Aksyon

Etidye bote espès bèt yo. Si ou gen bèt kay rekonèt entèlijans yo ak emosyon yo. Aprann timoun yo pou yo renmen ak janti ak bèt yo. Si sa posib adopte yon chen abri oswa chat. Kontribye nan yon òganizasyon kont mechanste bèt.

Lekti Sigjere

Li di yo: “Kilès nan nou ki gen yon mouton, si l tonbe nan yon twou jou repo a, ki p ap pran l pou l retire l?
Matye 12:11

Moun ki jis gen respè pou lavi bèt li a, men mizèrikòd mechan yo mechan.
Pwovèb 12:10

Antanke Sè Sen Jozèf, karis nou an rele nou renmen Bondye ak pwochen san distenksyon. Nou kwè ke tout se youn e ke apèl nou an se pou yon lanmou aktif enklizif ki chèche inyon sa a ak Bondye ak kominote sakre lavi a ki gen ladann tout kreyasyon an – lè, tè, dlo, plant, ak bèt. Nou wè tèt nou ann inyon ak kominote sa a ke nou kenbe kòm frè parèy Bondye a kontinye revele.
Sisters of St. Joseph Land Deklarasyon Etik

Sipozisyon ke bèt yo san dwa, ak ilizyon ke tretman nou an nan yo pa gen okenn siyifikasyon moral, se yon egzanp pozitivman ekzòbitan nan krite Lwès ak barbari. Konpasyon inivèsèl se sèl garanti moralite.
Arthur Schopenhauer

Mwen an favè dwa bèt osi byen ke dwa moun. Sa se fason tout moun.
Abraham Lincoln

Kesyon an se pa, "Èske yo ka rezone?" ni, "Èske yo ka pale?" men "Èske yo ka soufri?"
Jeremy Bentham

Nou dwe goumen kont lespri mechanste san konesans nou trete bèt yo. Bèt yo soufri menm jan ak nou. Vrè limanite pa pèmèt nou enpoze soufrans sa yo sou yo. Se devwa nou pou nou fè lemonn antye rekonèt li. Jiskaske nou pwolonje sèk konpasyon nou an pou tout bèt vivan, limanite p ap jwenn lapè.
Albert Schweitzer

Nou bezwen, nan yon fason espesyal, travay de fwa pi di pou ede moun konprann ke bèt yo se bèt parèy, ke nou dwe pwoteje yo ak renmen yo menm jan nou renmen tèt nou.
César Chávez

Vrè byenveyans oswa konpasyon, pwolonje tèt li nan tout egzistans la ak senpatize ak detrès la nan chak bèt ki kapab sansasyon.
Jozèf Addison

Lavi se lavi-si nan yon chat, oswa nan chen oswa nan yon moun. Pa gen okenn diferans ant yon chat oswa yon gason. Lide diferans lan se yon konsepsyon imen pou avantaj pwòp moun.
Sri Aurobindo

Lanmou bèt yo se yon enpilsyon inivèsèl, yon baz komen kote nou tout ka rankontre. Lè nou renmen ak konprann bèt, petèt nou menm lèzòm ap vin konprann youn lòt.
Louis J. Camuti

Mwen te tèlman deplase pa entèlijans, sans plezi ak pèsonalite bèt mwen te travay ak sou Babe ke nan fen fim nan mwen te yon vejetaryen.
 James Cromwell

Ou dwe renmen bèt yo pou sa yo ye oswa kite yo poukont yo. Pi bon bagay ou ka fè si ou renmen yo se kite yo pou kont yo epi wè ke lòt moun fè tou.
Pat Derby

Yon chen se sèl bagay sou tè a ki renmen ou plis pase ou renmen tèt ou.
Josh Billings

Tan ki pase ak chat pa janm gaspiye.
Sigmund Freud

Si gen yon nanm vle di ke yo te kapab santi lanmou ak lwayote ak rekonesans, Lè sa a, bèt yo pi bon pase anpil moun.
James Herriot

Lajan ka achte yon bon chen pou ou, men se renmen sèlman ki ka fè l 'mennen ke li.
Kinky Friedman

Pi piti felin la se yon chèf.
Leonardo da Vinci