Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

25 fevriye

Kòmantè koupe sou February 25

Refleksyon

Karèm se yon envitasyon pou nou gade sann dega ki lakòz nou pa renmen jan Bondye vle. Konbyen fwa bon entansyon nou ka tounen pousyè. Rezoud ak pèseverans pafwa difisil pou jwenn. Karèm bay yon tan konsantre kote nou ka evalye ki kote ak ki jan nou te distanse tèt nou ak Bondye. Men, Karèm se pa sèlman yon vwayaj pèsonèl. Se yon kominal. Istorikman, penitans pa t yon zafè prive, men yon zak ekspyasyon piblik. Sann ki sou fwon nou yo fè piblik lafwa nou ak echèk nou yo. Se pou nou angaje nan refleksyon sou kote nan lavi nou ak nan mond lan ki rele pou ekspyasyon.
Edikasyon pou Jistis

Lapriyè

Ede m viv dapre kòmandman ou renmen an.

Aksyon

Reflechi sou “kote nan lavi nou ak nan mond lan ki rele pou ekspyasyon. Si sa posib fè yon refleksyon kominal epi chwazi pataje yon aksyon espesifik menm si se jis ak yon lòt moun.

Lekti Sigjere

Paske, se renmen m ap chèche, men se pa sakrifis; konesans Bondye pi plis pase sakrifis boule. Oze 6:6

Kite sa ki mal, fè sa ki byen; chèche lapè epi pouswiv li.
Sòm 34:14

Karèm vini providentiellement pou reveye nou, pou souke nou nan letaji nou.
Pap Francis

Tout bagay nan lavi a gen tan pa yo. Gen tan pou fete e gen tan pou lapenn. Sa a se tan pou refleksyon ak transfòmasyon. Se pou nou gade anndan ak chanje nan sa nou ta dwe ye.
Arawon Sayil

Sonje ke Karèm ak sann Mèkredi yo pa sèlman pou yo retire move bagay yo. Li se sou kreye bon bagay ak ede pòv yo ak moun ki nan bezwen, yo dwe janti ak moun ak plis ankò.
Jacob Winters

Fyè yo pa chanje pou amelyore, men defann pozisyon yo pa rasyonèl. Repantans vle di chanjman, e li bezwen yon moun ki gen imilite pou l chanje.

Ezra Taft Benson

Eseye osi lwen ke ou kapab fè tout bagay byen, men lè li fini, pa panse sou sa. Eseye, pito, panse a sa ki gen pou fè apre. Kontinye tou senpleman nan chemen Senyè a, epi pa toumante tèt ou. Nou ta dwe rayi fot nou yo, men ak yon rayi trankil, kalm; pa pettishly ak enkyetid.
Francis de Sales

Tout relijye yo eseye benefisye moun ki gen menm mesaj debaz la sou bezwen pou renmen ak konpasyon pou jistis ak onètete. pou kontantman.

Dalai Lama