Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

26 fevriye

Kòmantè koupe sou February 26
Refleksyon

Objektif padon se rekonsilyasyon. Padon ka netralize anmè. Yon atitid anmè pwazon nou soti anndan. Li vòlè nou nan lapè ak byennèt epi li vire lavi a tounen. Padon retire resantiman ak kòlè epi ranplase yo ak konpasyon pou feblès lòt moun. Li baze sou yon konpreyansyon ansante sou pwòp echèk nou yo ansanm ak blese nou yo konnen; li kenbe lavi nan balans. Padon ka kle nan gerizon nan relasyon yo epi finalman nan gerizon nan sosyete nou an.

Lapriyè

Se pou mwen rekonesan ak padone.

Aksyon

Ki jan ou gade nan lavi a? Èske atitid ou se youn nan anmè pou nenpòt rezon? Ki jan ou ka padone tèt ou ak lòt moun? Ki sa ki yon bagay espesifik ou ka fè?

Lekti Sigjere

M ap di nou, yo padonnen anpil peche l yo, paske li te renmen anpil. Men, moun ki te padone ti kras renmen ti kras.
Lik 7:36-50

Gran frè a fache, li refize antre. Se konsa, papa a soti, li sipliye l. Men, li reponn papa l ', 'Gade! Tout ane sa yo mwen te esklav pou ou epi mwen pa janm dezobeyi lòd ou yo. Poutan ou pa janm ban mwen menm yon jenn kabrit pou mwen te kapab fete ak zanmi m yo. Men, lè pitit gason ou lan ki te gaspiye byen ou ak jennès yo tounen lakay ou, ou touye ti towo bèf ki angrese a pou li! Papa a di: ‘Pitit mwen, ou toujou avèk mwen, e tout sa m genyen se pou ou. Men, nou te oblije fete epi fè kè nou kontan, paske frè ou sa a te mouri, li vivan ankò; li te pèdi, yo jwenn li.' ”
Lik 15:28-31

Paske, m ap gen pitye pou mechanste yo, ak peche yo ak move zak yo, mwen p ap sonje ankò.
Ebre 8:12.

Si nou reyèlman vle renmen, nou dwe aprann ki jan yo padone.
Manman Teresa.

Padon di w ap ba w yon lòt chans pou w fè yon nouvo kòmansman.
Desmond Tutu

Nou pa kapab anbwase padon Bondye si nou tèlman okipe pou nou kenbe kole ak blesi ki sot pase yo epi nou bay vye rankin.
T..D. Jakes

Ki jan yon moun konnen si li te padone? Ou gen tandans santi lapenn sou sikonstans lan olye pou yo raj, ou gen tandans santi regrèt pou moun nan olye ke fache sou li. Ou gen tandans pa gen anyen ki rete pou di sou tout bagay.
Clarissa Pinkola Estes

Lè ou kenbe resantiman anvè yon lòt, ou mare ak moun sa a oswa kondisyon pa yon lyen emosyonèl ki pi fò pase asye. Padon se sèl fason pou fonn lyen sa a epi jwenn gratis.
Catherine reflechi

Padone se mete yon prizonye gratis epi dekouvri ke prizonye a te ou.
Lewis B. Smedes

Pa janm tonbe anba tantasyon anmè.
Martin Luther King, Jr.

Anmè se kansè - li manje sou lame a. Li pa fè anyen nan objè a nan mechanste li yo.
Maya Angelou