Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

3 fevriye

Kòmantè koupe sou February 3
Refleksyon

Lè ou lib enteryè ou rele lòt moun nan libète, si ou konnen li oswa ou pa.
Yon nonm lib oswa yon fanm lib kreye yon espas kote lòt moun santi yo an sekirite epi yo vle rete. Mond nou an tèlman plen kondisyon, egzijans, egzijans, ak obligasyon ke nou souvan mande sa yo atann de nou. Men, lè nou rankontre yon moun ki vrèman lib pa gen okenn atant, se sèlman yon envitasyon pou rive nan tèt nou epi dekouvri la pwòp libète nou. Kote vre libète anndan an, se la Bondye. Henry Nouwen

Lapriyè

M'ap mache nan libète, paske mwen te chèche lòd ou yo.
Sòm 119:45

Aksyon

Ki sa ki libète enteryè? Konsidere kèk nan bagay ki fè nou pa lib. Poukisa nou pèmèt li? Ki kèk bagay espesifik ou ka fè nan pwòp lavi ou pou viv lib?

Lekti Sigjere

Viv tankou moun ki lib, pa sèvi ak libète w kòm yon kouvèti pou sa ki mal, men viv kòm sèvitè Bondye.
1 Pyè 2:16

Epi w ap konnen verite a, epi laverite a pral libere w.
Jan 8:32

Tout sa ki vrèman gwo ak enspirasyon se kreye pa moun nan ki ka travay nan libète.
Albert Einstein 

Vrè libète se toujou espirityèl. Li gen yon bagay ki gen rapò ak entim ou, ki pa ka chenn, menòt, oswa mete nan yon prizon.
Rajneesh

Paske, libète se pa sèlman jete chenn yon moun, men viv yon fason ki respekte ak amelyore libète lòt moun.
Nelson Mandela

Libète se oksijèn nanm nan.
Moshe Dayan

Nou dwe lib pa paske nou reklame libète, men paske nou pratike li.
William Faulkner

Mwen ta renmen sonje m kòm yon moun ki te vle lib... pou lòt moun ta lib tou.
Rosa Parks

Pi bon libète a se ou menm.
Jim Morrison