Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

5 fevriye

Kòmantè koupe sou February 5
Refleksyon

Pa gen moun ki te janm di viv levanjil la te fèt pou l fasil. Li konfòtab pou evite wè moun yo bloke nan sistèm enjis, soufri san rezon pèsonèl, epi tou senpleman ap eseye siviv. Li pi fasil yo adopte refren an komen ak rejwenn yo bezwen imen yo. Li pi fasil pou nou defye lòt moun paske yo diferan ak tèt nou. Li tèlman fasil pou jeneralize ak gwoup moun lè ou pa janm rankontre yo. Li pi fasil pou aksepte scapegoats sou reyalite. Politisyen ak ekspè nan tout kalite pwojè blame nan pwòp avantaj yo. Zak kèk yo aplike nan tout la. Estereyotip gen anpil. Se souvan sèlman yon kontak pèsonèl, yon eksperyans komen nan enjistis, yon moun ou renmen kenbe nan yon sitiyasyon menm jan an ki pral kraze ak reveye konpasyon aktif nou an ki pèmèt limanite komen nou rankontre ak bati nouvo konpreyansyon.

Lapriyè

Se pou mwen grandi nan konpreyansyon ak gen yon kè konpasyon.

Aksyon

Egzamine pwòp atitid ou anvè kèk nan estereyotip ak demonizasyon gwoup moun akòz relijyon yo, ras, chwa sèks yo, sitiyasyon imigran yo, bezwen ekonomik elatriye. Eseye separe reyalite ak jeneralizasyon ki genyen ak fiksyon. Ouvè pou rankontre moun diferan de tèt ou.

Lekti Sigjere

Si nou pa renmen moun nou ka wè, ki jan nou ka renmen Bondye nou pa ka wè?
1 Jan 4:20

Se poutèt sa, lè nou kite manti sou kote, chak nan nou di laverite ak pwochen l ', paske nou se manm yonn nan lòt.
Efezyen 4:25

Tou sa ou te fè pou youn nan pi piti nan frè ak sè m yo, ou te fè pou mwen.
Matye 25:40

Nou pa kapab rete spektatè devan soufrans anpil moun ki fatige ak grangou, vyolans ak enjistis. Ki sa inyore soufrans lòt moun vle di? Sa vle di inyore Bondye!
Pap Francis

Ann pratike motivasyon ak lanmou, pa diskriminasyon ak rayisman.
Zendaya

Tout sa mwen ka di se mwen sansib pou diskriminasyon sou nenpòt baz paske mwen te fè eksperyans fache sa a.
Ruth Bader Ginsburg

Li souvan pi fasil pou vin imilye pa enjistis mwatye yon mond lwen pase pa opresyon ak diskriminasyon mwatye yon katye lakay ou.
Carl T. Rowan

Yon estereyotip ka negatif oswa pozitif, men menm estereyotip pozitif prezante de pwoblèm: Yo se kliche, epi yo prezante yon moun ki pi senp ak inifòm pase nenpòt moun ki aktyèlman.
Nancy Kress

Yon fwa ou mete etikèt sou mwen ou refize m '.
Søren Kierkegaard

Moun yo twò konplike pou yo gen etikèt ki senp.
Filip Pullman

Se pa diferans nou yo ki divize nou. Se enkapasite nou pou rekonèt, aksepte, ak selebre diferans sa yo.
Audre Lorde

Tolerans, dyalòg entè-kiltirèl ak respè pou divèsite pi esansyèl pase tout tan nan yon monn kote pèp yo ap vin pi byen konekte.
Kofi Annan

Lavi nou chanje moman nou chwazi lanmou pase rayi.
Avijeet Das

Chak moun, kèlkeswa orijin, kèlkeswa estasyon, merite respè. Nou chak dwe respekte lòt menm jan nou respekte tèt nou.
U Thant