Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

7 fevriye

Kòmantè koupe sou February 7

Refleksyon

“Limyè se kapasite pou w wè pi lwen pase tout bagay nou fè Bondye pou jwenn Bondye. Nou fè relijyon an Bondye e konsa nou pa wè Bondye kote relijyon pa la, menmsi bonte klè ak konstan nan moun ki pi senp yo, nan kote ki pi lwen yo. Nou fè Bondye onè nasyonal e nou pa wè prezans Bondye nan lòt nasyon yo, sitou nasyon ki pa kretyen yo. Nou fè sekirite pèsonèl Bondye epi nou pa wè Bondye nan dimansyon ki fèb ak fè pitit nan lavi a. Nou fè pwòp koulè imen nou an koulè Bondye epi nou pa wè Bondye nan sila a ki vini nan diferan fòm. Nou bay Bondye sèks ak manke Lespri Bondye a prezan tout kote ak nan tout moun. Nou separe lespri ak matyè kòm de bagay diferan...Nou fè youn ak Linivè...nou pa separe de li oswa diferan de li....Pou nou eklere se wè pi lwen pase fòm yo pou Bondye ki kenbe yo nan yo."

 fJoan Chittister, OSB

Lapriyè

Vini Sentespri, eklere lespri nou epi louvri kè nou.

Aksyon 

Ki bagay mwen “fè Bondye” nan lavi m? Kouman mwen ka reyalize yon pèspektiv antye epi kite ale nan allusion mwen yo?

Lekti Sigjere

Mwen se Seyè a, Bondye nou an. Ou p'ap gen bondye lòt nasyon devan mwen.

Egzòd 20:2-17

Veye tèt nou pou kè nou pa twonpe nou.
Deut. 11:16

Nou menm kretyen nou ka mande tèt nou: kisa Bondye mwen ye toutbon?
Pap Francis

Fo bondye yo dwe repiye, men sa se pa tout: rezon pou egzistans yo dwe chèche anba mask yo.
Alexander Herzen.

Sekirite se yon fo Bondye. Kòmanse fè sakrifis pou li epi ou pèdi.
Paul Bowles

Yo fè idolatri, pa sèlman lè yo mete fo bondye, men tou, lè yo mete fo dyab; pa fè moun pè lagè oswa alkòl, oswa lwa ekonomik, lè yo ta dwe pè nan koripsyon espirityèl ak lachte.
Gilbert Chesterton

Pran prekosyon nou ak fo konesans; li pi danjere pase inyorans.
GGeorge Bernard Shaw

Pou pwòp tèt ou se verite, epi li dwe swiv, tankou lannwit lan lajounen, ou pa kapab Lè sa a, se manti pou okenn moun.
William Shakespeare