Mèsi pou enterè w genyen pou w vin yon Sponsor Fun Run/Walk 2024!
Tanpri revize tout parennaj ki anba a lè w klike sou tit patwone a. Klike sou ble a
Bouton "Devin yon Sponsor" anba a pou achte parennaj ou.

Nou kontan travay avèk ou pou konsevwa yon opsyon ki pral satisfè bezwen biznis ou pou pwomosyon nan kominote Long Island pandan n ap sipòte travay Sisters of St. Joseph yo.

Pou plis enfòmasyon tanpri kontakte Emily Monem nan (631) 273-1187 ext. 154 oswa monem@csjbrentwood.org.

Don ou a se taks dediktib, epi n ap bay yon resi an echanj pou jenewozite ou.