Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

1 janvye

Kòmantè koupe sou January 1

O Etènèl, Ou menm k ap viv andeyò tan e ki abite nan moman enperiibl la, nou mande benediksyon Ou pou nouvo ane sa a. Ede nou fè eksperyans chak segonn nan lavi, ede nou pa rate sa ki enpòtan.

Jounen Mondyal lapè

Refleksyon

Lapè se pa sèlman absans konfli. Vizyon biblik lapè (Shalom) se yon sèl kominote ki anbrase tout kreyasyon an. Pou w vin enstriman lapè Bondye, se pou w pa gen tout obstak pou lapè, pou w gen rapò ak tout lòt moun san prejije, kòlè, jalouzi, avaris oswa vyolans. Li se rankontre lòt moun, moun ak moun ki pa moun, ak bòn volonte, swen, enkyetid ak yon dezi yo geri blesi yo ak diferans ki genyen nan tan lontan an. Li mande pou nou abandone pwòp egoyis nou. Si antanke moun ak yon nasyon nou t ap chèche pou nou vin enstriman lapè sa a, ki jan mond nou an ta ka ye?

Tèm Jounen Mondyal lapè 2020 la se bon politik nan sèvis lapè.

Nou konnen swaf pouvwa a nenpòt ki pri mennen nan abi ak enjistis. Politik se yon mwayen esansyèl pou bati kominote imen ak enstitisyon, men lè lavi politik yo pa konsidere kòm yon fòm sèvis bay sosyete a an jeneral, li ka vin yon mwayen pou opresyon, majinalizasyon e menm destriksyon... Ofis politik ak responsablite politik konsa toutan defi moun ki rele nan sèvis peyi yo pou yo fè tout efò pou pwoteje moun k ap viv la ak kreye kondisyon yo pou yon avni diy ak jis. Si w egzèse ak respè debaz pou lavi, libète, ak diyite moun, lavi politik ka vrèman vin yon fòm charite ekselan.
Pap Francis

Lapriyè

Fè m 'yon enstriman pou lapè ou.

Aksyon

Reflechi sou siyifikasyon lapè epi pran konsyans de tout fo aksyon ak deklarasyon ki fèt nan non lapè. Antre nan efò moun k ap eseye devwale fo sa yo epi travay pou vrè lapè.

Lekti Sigjere

Mwen kite nou anpè. M ap ba ou lapè pa m. Mwen p'ap ba ou li menm jan lemonn bay la. Kidonk, pa kite kè nou boulvèse, epi nou pa bezwen pè.
Jan 14:27

Ofis politik ak responsablite politik konsa toutan defi moun ki rele nan sèvis peyi yo pou yo fè tout efò pou pwoteje moun k ap viv la ak kreye kondisyon yo pou yon avni diy ak jis. Si w egzèse ak respè debaz pou lavi, libète, ak diyite moun, lavi politik ka vrèman vin yon fòm charite ekselan.
Pap Francis

Si ou vle fè lapè ak ènmi ou, ou dwe travay ak ènmi ou. Lè sa a, li vin patnè ou.
Nelson Mandela

Lè pouvwa renmen genyen batay la renmen pouvwa mond lan pral konnen lapè.
Jimi Hendrix

Lanmou se sèl fòs ki kapab transfòme yon lènmi an zanmi.
Martin Luther King, Jr.

Nan yon mond konsa dechire pa rivalite, kòlè, ak rayisman, nou gen vokasyon privilejye pou nou vin siy vivan yon lanmou ki ka pon tout divizyon epi geri tout blesi.
Henri Nouwen

Nou dwe fè fas ak pwoblèm ki pa prete tèt yo nan solisyon fasil oswa rapid oswa pèmanan. Epi nou dwe fè fas ak lefèt ke Etazini pa ni omnipoten ni omnisyan, ke nou se sèlman sis pousan nan popilasyon mondyal la, ke nou pa ka enpoze volonte nou sou lòt katrevenkat pousan nan limanite, ke nou pa ka repare tout sa ki mal oswa ranvèse chak advèsite, e ke Se poutèt sa pa ka gen yon solisyon Ameriken pou chak pwoblèm nan lemonn.
John F. Kennedy

Premye lapè a, ki se pi enpòtan an, se sa ki antre nan nanm moun lè yo reyalize relasyon yo, inite yo, ak linivè a ak tout pouvwa li yo, epi lè yo reyalize ke nan sant linivè a rete Wakan-. Tanka, e ke sant sa a vrèman tout kote, se nan nou chak. Sa a se vrè lapè a, ak lòt moun yo se men refleksyon sa a.
Dezyèm lapè a se sa ki fèt ant de moun, e twazyèm lan se sa ki fèt ant de nasyon. Men, pi wo a, ou ta dwe konprann ke pa janm ka gen lapè ant nasyon yo jiskaske yo konnen ke lapè vre, ki, jan mwen te di souvan, se nan nanm lèzòm.
Black Elk- Oglala Sioux

Beatitid Politisyen an

Benediksyon pou politisyen an ki gen yon sans wo ak yon gwo konpreyansyon sou wòl li.
Benediksyon pou politisyen ki pèsonèlman montre kredibilite.
Benediksyon pou politisyen ki travay pou byen komen an e non pa pwòp enterè pa l.
Benediksyon pou politisyen ki rete konsistan.
Benediksyon pou politisyen ki travay pou inite.
Benediksyon pou politisyen ki travay pou akonpli chanjman radikal.
Benediksyon pou politisyen ki kapab koute.
Benediksyon pou politisyen ki san pè.

Kadinal Vyetnamyen François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận