Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

13 janvye

Kòmantè koupe sou January 13
Refleksyon

Pifò nan nou ap viv kenbe nan tan lontan an oswa gade nan tan kap vini an ak ti tan yo te konsantre sou kounye a. Nou raman sispann ase lontan pou nou rekonesan pou lavi ak tout sa ki te mennen nou nan eksperyans kounye a. Poutan, moman lavi sa a se tout sa nou ka sèten nou genyen. Si nou aprann prezan avèk rekonesans pou chak moman nou ka reflete yon mesaj prezans kouraj ak akseptasyon kreyatif kèlkeswa sa moman an pote.

Lapriyè

M'ap fè lwanj non Bondye ak yon chante epi m'ap glorifye Bondye ak remèsiman.
Sòm 69:30

Aksyon

Èske w pran abitid pou w viv anpè ak prezan nan jounen w? Konsantre sou moun yo ak bagay ki prezante w jodi a? Eseye pa bouke sou pwoblèm ki sot pase yo ak enkyete w sou sa k ap pase nan lavni. Cheri moman an.

Lekti Sigjere

Nan tout bagay, di Bondye mèsi, paske sa a se volonte Bondye nan Jezikri pou nou.
1 Tesalonisyen 5:18

Di Bondye: Ala bèl bagay ou yo!
Se konsa, gwo pouvwa ou
Vini wè sa Bondye fè,
Ala bèl bagay Bondye ap travay pou nou!”
Sòm 66

Fè kè ou kontan nan moman sa a, sa ase. Chak moman se tout sa nou bezwen, pa plis.
Manman Teresa

Pa rete nan tan lontan an, pa rèv nan tan kap vini an, konsantre lespri a sou moman prezan an.
Bouda

Bondye toujou ap vin jwenn ou nan Sentsèn nan moman prezan an. Rankontre ak resevwa Bondye la avèk rekonesans nan Sentsèn sa a.
Evelyn Underhill

Avèk atensyon, ou ka etabli tèt ou nan prezan an nan lòd yo manyen bèl bagay yo nan lavi ki disponib nan moman sa a.
Thich Nhat Hanh

Bèt yo konplètman prezan. Atravè akseptasyon enkondisyonèl yo nan chak moman yo ka pafwa atire menm nou nan li.
Gratefulness.org

Pifò moun trete moman prezan an kòm si se te yon obstak ke yo bezwen simonte. Depi moman sa a se lavi li menm, li se yon fason fou yo viv.
Eckhart Tolle

Pa kraze jodi a ak lapenn demen.
Catherynne M. Valente

Lavi w mande prezans ou ki gen konsyans pou w ka viv li. Rete isit la kounye a.
Akiroq Brost