Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

15 janvye

Kòmantè koupe sou January 15
Refleksyon

Nan predikasyon li a, Jezi dekri kominote ki anrasinen nan wayòm Bondye a. Wayòm Bondye a se yon wayòm ki òganize pa soti anwo desann, men depi anba anwo. Beatitid yo bay yon nouvo vizyon sou mond lan. Jezi nonmen moun ki vrèman beni yo; yo pa anperè yo, prèt oswa rich yo. Olye de sa, yo se moun ki komen yo, moun ki siksè sou tè a te lajman pase bò kote yo: pòv yo, moun ki dou, yo pèsekite yo, ak moun ki fè lapè yo. Menmsi yo ka pa gen siksè monn nan, sa ki pa ka wete nan men yo se potansyèl yo pou yo viv nan yon relasyon jis. Jezi fè konnen toutotan moun òdinè defann bagay ki dwat epi yo pa fè bak devan moun ki sanble gen plis pouvwa, sa ki dwat ap genyen. Si nou kwè nan sa epi viv dapre vizyon sa a, efò ini nou yo ka pote chanjman nan atitid nan kominote nou yo. Soti nan la li gen potansyèl la gaye dousman pou chanje konsyans ki genyen nan mond nou an.

Lapriyè

Kreye yon nouvo lespri nan mwen, Seyè.

Aksyon

Ki estanda siksè mwen yo? Ki mannyer mon vwar “bann imilite e meprize dan lemonn”? Ki kote lavi mwen an nan liy ak vizyon Jezi a? Ki kote mwen kwè nan nòm sosyete prezan?

Lekti Sigjere

Benediksyon pou moun ki pòv nan lespri yo,
paske Peyi Wa ki nan syèl la se pou yo.
Benediksyon pou moun ki nan lapenn,
paske yo pral konsole.
Benediksyon pou moun ki dou,
paske yo pral eritye peyi a.
Benediksyon pou moun ki grangou ak swaf jistis,
paske yo pral satisfè.
Benediksyon pou moun ki gen mizèrikòd,
paske yo pral gen pitye.
Benediksyon pou moun ki pwòp nan kè yo,
paske yo pral wè Bondye.
Benediksyon pou moun k'ap fè lapè yo,
paske yo pral rele pitit Bondye.
Benediksyon pou moun k ap pèsekite yo poutèt jistis,
paske Peyi Wa ki nan syèl la se pou yo.
Benediksyon pou ou lè yo joure ou epi pèsekite ou
epi fè tout kalite mal sou ou pou manti poutèt mwen.
Fè kè nou kontan epi fè kè nou kontan,
paske rekonpans ou pral gwo nan syèl la.
Matye 5:1-12

Bondye chwazi moun ki san konprann nan mond lan pou fè moun ki gen bon konprann yo wont,
e Bondye chwazi moun ki fèb nan mond lan pou fè moun ki fò yo wont.
e Bondye te chwazi moun ki sou latè ak moun ki pi piti yo, yo meprize yo,
moun ki pa konte pou anyen,
pou redwi a anyen moun ki se yon bagay...
1Kor 1:26-35

Nenpòt kominote Legliz la, si li panse li kapab alèz ale nan pwòp wout pa li san enkyetid kreyatif ak koperasyon efikas nan ede pòv yo viv ak diyite ak rive jwenn tout moun, pral riske kraze tou.
Pap Francis

Kominote se anvan tout yon kalite kè a. Li grandi nan konesans espirityèl ke nou vivan pa pou tèt nou men youn pou lòt. Kominote se fwi kapasite nou pou fè enterè lòt moun pi enpòtan pase pwòp pa nou.
Henri Nouwen

Kenbe nan tèt ou ke kominote nou an pa konpoze de moun ki deja sen, men ak moun ki ap eseye vin sen. Se poutèt sa, se pou nou gen anpil pasyans ak fot ak echèk lòt.
Manman Teresa

Gen kèk moun ki panse yo nan kominote a, men yo sèlman nan pwoksimite. Vrè kominote a mande angajman ak ouvèti. Li se yon volonte pou pwolonje tèt ou rankontre ak konnen lòt la.
David Spangler

Nou chak dwe revoke tèt nou pou sèvi byen komen an. Nou se yon kominote. Destine endividyèl nou yo lye; avni nou yo mare; e si nou aji nan konesans sa a ak nan lespri sa a ansanm, jan Bib la di: “Nou kapab deplase mòn yo.
Jimmy Carter

Lavi mwen manyen pou byen oswa mal pral touche yon lòt lavi, e ke nan vire yon lòt, jiskaske ki konnen ki kote tranbleman an sispann oswa nan ki kote byen lwen manyen mwen pral santi.
Frederick Buechner

Pou ki sa n ap viv, si se pa pou rann lavi a mwens difisil youn pou lòt?
George Eliot

Pou yon kominote an antye ak an sante, li dwe baze sou lanmou ak enkyetid moun youn pou lòt.”
Millard Fuller