Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

15 janvye

Kòmantè koupe sou January 15
Refleksyon

“Nou tout rele pou nou sen. Se lè nou viv ak lavi e lè nou ofri pwòp temwayaj kretyen pa nou nan okipasyon nou chak jou nou rele pou nou vin sen; ak chak moun nan kondisyon ak nan eta lavi kote li jwenn tèt li. … Chak eta lavi mennen nan sakre, si yo viv nan kominyon ak Senyè a ak nan sèvis frè yo.”
Pap Francis

Lapriyè

Se pou tout sa mwen ye a fè lwanj Bondye.
Sòm 103:1

Aksyon

Ki konsèp ou genyen pou w vin sen? Reflechi sou fason lavi chak jou ou ka pèmèt ou vin sen.

Lekti Sigjere

Fason ou yo, Bondye, yo sen.
Sòm 77:13

Men, li reponn li: Men sa ki ekri: Yon moun pa dwe viv ak pen sèlman, men ak tout pawòl ki soti nan bouch Bondye.
Matye 4:4

Jis yo dwe se yon benediksyon. Jis pou viv se apa pou Bondye.
Abraram Jozye Heschel

Vin tankou Jezi se otan ke gen yon kè dekontrakte ak kè kontan kòm li se sou kwè ak fè sa ki dwat, otan sou enèji apwopriye ak sou bon verite.
Ronald Rolheiser

Lè ou kwè ou reflete sa ki sen ak bon, ou ka wè plis ki bon nan chak etap nan lavi ou.
Victoria Moran

Padone m paske m te tèlman òdinè pandan m te di m konnen yon Bondye ki ekstraòdinè.
Jim Elliot

Nou tout se ekspè nan pratike vèti nan yon distans.
Theodore M. Hesburgh

Nan dènye analiz nou dwe jije nou selon sa nou fè e non pa selon sa nou kwè. Nou se jan nou konpòte yo - ak yon maj trè ti kredi pou vizyon san manifeste nou an sou ki jan nou ta ka konpòte si nou ta ka pran pwoblèm nan.
Geoffrey L. Rudd

Vrè sentete a pa frèt ak amòsan – li cho ak envite. Li irézistibl. Moun ki panse otreman pa janm wè li, men sèlman karikatura li yo.
Nancy Leigh DeMoss