Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

17 janvye

Kòmantè koupe sou January 17
Refleksyon

Vini non, wap wè.
Jan 1:35-42

Yon apèl sakre se yon envitasyon—yon konsyans enteryè ki pa ka ni inyore ni refize. Li vini lè nou pi piti espere li epi nou pa janm byen konnen ki kote li ta ka mennen. Lè yo pale de apèl yo, pifò moun pa dekri yon gwo dezòd nan lavi yo. Olye de sa yo pale de yon reveye trankil, dousman. Yo souvan pale sou yon peryòd de ensètitid konsènan sa yo te rele yo fè oswa yo dwe. Pwosesis pou disène vwa Bondye nan mitan tout lòt vwa k ap mande atansyon yo se souvan yon pwosesis eprèv ak erè. Kit moun ki tande a reponn a yon rankont sipriz, oswa si li pran yon desizyon kòm rezilta yon reveye gradyèl, yo pran yon desizyon epi yo pran yon direksyon. Apèl la se transfòmasyon. Yon fwa tande li mande pou yon repons.

Lapriyè

 

Pale, sèvitè w la ap koute.

Aksyon

Reflechi sou fwa ou te gen eksperyans sa a. Èske ou panse ke sikonstans aktyèl yo ka rele moun nan repons ansanm? Ki kote ta ka gen siy sa a?

Lekti Sigjere

Samyèl t'ap dòmi nan tanp Seyè a
kote Bwat Kontra Bondye a te ye.
Seyè a rele Samyèl, li reponn li: -Men mwen.
Samyèl kouri al jwenn Eli, li di: -Men mwen. Ou rele m '."
"Mwen pa rele ou," Eli di. "Tounen nan dòmi."
Se konsa, li tounen nan dòmi.
Seyè a rele Samyèl ankò, li leve, li al jwenn Eli.
"Men mwen," li te di. "Ou rele m."
Men, Eli reponn: -Mwen pa rele ou, pitit mwen. Tounen nan dòmi."

Seyè a rele Samyèl ankò, pou yon twazyèm fwa.
Li leve, li al jwenn Eli, li di: -Men mwen. Ou rele m '."
Lè sa a, Eli vin konprann se Seyè a ki t'ap rele jèn yo.
Li di Samyèl konsa: -Ale dòmi. Si yo rele w, reponn li.
Pale, Seyè, paske sèvitè w la ap koute.
1 Samyèl 3:3-10

 Jezi vire, li wè yo t'ap swiv li, li di yo:
"Kisa w ap chache?"
Yo di li: Mèt, sa vle di Mèt.
"kote w rete?"
Li di yo: Vini non, n'a wè.
Jan 1:35-42

Jezi se pa yon figi ki soti nan tan lontan: li kontinye kounye a e li toujou lumine wout la pou nou.
Pap Francis

Si m ta suiv Senyè Jezikri nèt, mwen dwe abandone tout sa ki kont li.
Aiden Wilson Tozer

Lavi kretyen nou an te kòmanse pa ak desizyon nou pou n suiv Kris la men ak apèl Bondye te fè nou pou nou fè sa.
Jan Stott

Ki sa ki se yon apèl pèsonèl? Se benediksyon Bondye. Se chemen pou ou isit la sou Latè. Chak fwa nou fè yon bagay ki ranpli nou ak antouzyasm, nou ap swiv lejand nou an. Sepandan, nou pa tout gen kouraj pou nou konfwonte pwòp rèv nou.
Paulo Coelho

Apèl Bondye a se pa sèlman pou yon kèk chwazi men pou tout moun. Kit mwen tande apèl Bondye a oswa non sa depann de kondisyon zòrèy mwen, e egzakteman sa mwen tande depann de atitid espirityèl mwen.
Oswald Chambers

Kote Bondye rele w la se kote gwo kè kontan w ak gwo grangou nan mond lan rankontre.
Parker Palmer

Souvan nou manke tande vwa Bondye tou senpleman paske nou pa koute.
Rick Warren

 Lè w gen yon sans de apèl, kit se yon mizisyen, yon solis, yon atis, nan youn nan domèn teknik yo, oswa yon plonbye, gen yon bagay pwofon ak anrichisman lè ou reyalize se pa sèlman yon chwa aksidantèl, se yon apèl diven. Li pa limite a sèvis kretyen vokasyonèl pa nenpòt mwayen.
Charles R. Swindoll

Yon apèl se ou santi ou - ou gade deyò epi wè bezwen an - petèt se bezwen an pou pòv yo, ede moun pòv yo. Petèt li nan bezwen nan patisipe nan pwoblèm nan ras, jan Martin Luther King te - te santi yo rele.
Billy Graham

Mwen vrèman kwè ke sa mwen fè kòm yon aktris se talan Bondye ban mwen an. Sa a se apèl mwen an, se pa karyè mwen.
Angela Bassett

Mwen vin kwè ke chak nan nou gen yon apèl pèsonèl ki inik tankou yon anprent - e ke pi bon fason pou reyisi se dekouvri sa ou renmen ak Lè sa a, jwenn yon fason yo ofri li bay lòt moun nan fòm sèvis, travay di, epi tou pèmèt enèji linivè a mennen ou.
Oprah Winfrey