Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

18 janvye

Kòmantè koupe sou January 18

Refleksyon

Se Janvye toujou e ou ka deja bliye rezolisyon nouvo ane w la. Pa dezespwa! Rezoud pou toujou rezoud. Sa son terib, men li aktyèlman sòt de liberasyon. Ou pa bezwen yon jou espesifik nan ane a pou kòmanse chanje lavi ou. Ou ka rezoud pou fè yon bagay diferan nenpòt lè. Epi ou ka deside fè bagay sa yo pou yon èdtan, yon jou, yon semèn. Lè sa a, wè si ou vle kontinye. Pwomèt pou revizyon lavi ou le 1ye janvye epi eseye kenbe ak chanjman yo pou toutan se yon lòd wo. Yon rezolisyon pa bezwen pinisyon. Li pa oblije anpeche apeti oswa konpòtman sof si ou vle li. Ak rezolisyon an pa bezwen gwo. Li ka piti ak raz ak sans sèlman pou ou. Toujou gen yon adwaz pwòp. Gen yon twal vid devan. Ki jan ou pral ranpli li?

Melissa Kirsch

Lapriyè

Moutre nou konte jou nou yo, pou nou ka jwenn yon kè ki gen bon konprann.

Sòm 90:12

Aksyon

Kisa sa vle di pou ou rezoud pou toujou rezoud? Ki jan ou ka aplike panse ou sou sa a?

Lekti Sigjere

Gen yon tan pou tout bagay, ak yon sezon pou chak aktivite anba syèl la.
Eklezyas 3:1

Pou Seyè a, yon jou se tankou mil ane, ak mil ane tankou yon jou.
2 Pyè 3:8

Moman an bon pou nou evalye tèt nou, pou nou aprann, pou nou grandi ak pou pèmèt nou transfòme, ni kòm moun ni kòm kominote.
Pap Francis

Vrè lavi ap viv lè ti chanjman rive.
Leo Tolstoy

Tout bagay yo difisil anvan yo fasil.
Thomas Fuller

Bon bagay yo pran tan.
Jan an bwa

Nenpòt chanjman, menm yon chanjman pou pi bon, toujou akonpaye pa malèz.
Arnold Bennett

Chanjman, tankou gerizon, pran tan.
Veronica Roth

Chanjman kòmanse nan fen zòn konfò ou.
Roy T. Bennett

Li pi gwo dekouvèt nan tout tan se ke yon moun ka chanje avni li nan jis chanje atitid li
Oprah Winfrey

Si ou konnen sa ou vle reyalize nan lavi a, Lè sa a, ou gen plis enspire chanje pou pi bon an
 Filip Vang