Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

20 janvye

Kòmantè koupe sou January 20
Martin Luther King, Jr
Refleksyon

Dr Martin Luther King, Jr. konsidere kòm youn nan pi gwo lidè san vyolans nan listwa mondyal la. Enspirasyon nan lafwa kretyen li ak ansèyman Mahatma Gandhi, li te dirije yon mouvman san vyolans nan fen ane 1950 yo ak ane 60 yo pou reyalize egalite legal pou Afriken-Ameriken yo nan Etazini. Martin Luther King, Jr. te itilize pouvwa rezistans san vyolans, manifestasyon, òganizasyon de baz, ak dezobeyisans sivil pou reyalize objektif ki sanble enposib. Li te kontinye mennen kanpay menm jan an kont povrete ak konfli entènasyonal, toujou kenbe fidelite a prensip li yo ke gason ak fanm toupatou, kèlkeswa koulè oswa kwayans, se manm egal nan fanmi imen an. An 1964, nan 35 ane fin vye granmoun, Martin Luther King, Jr. te vin pi jèn moun ki te genyen Pri Nobèl Lapè a.

Martin Luther King, Jr te gen kouraj pou l pale de konpasyon an fas laenn, pou l preche lanmou nan yon tan nan laperèz, epi pou l mande rekonsilyasyon ak lapè nan yon tan lagè. Li te gen yon vizyon ki te pwolonje pi lwen pase enjistis ak opresyon nan diyite ak inite. Li te pwononse yon mesaj ki te enkonfòtab e apèl li pou chanje te souke fondasyon sosyete li a. Doktè King leve vwa li nan verite e li mande jistis; li oze riske aksyon san vyolans; li te eseye chanje lòd sosyal la. Pri sa a se te lavi li. Poutan, jodi a, menm jan ak pwofèt ki te mache anvan l yo, pawòl li yo pèsiste ak rèv li yo.

Lapriyè

O Bondye, ranpli nou ak lespri verite, jistis ak lapè. Ban nou kouraj pou nou “aji jis, renmen avèk tandrès epi mache avèk imilite” nan non w.

Aksyon

Ki jan yo ka ede fè rèv Dr King nan lavi? Ki kote ou wè renouvle opozisyon kont li? Nan ki ti fason yo rele ou yo pa vyolan ak tout enklizif?

Lekti Sigjere

Lè anpil nan disip li yo tande sa, yo di: “Sa a se yon ansèyman difisil. Ki moun ki ka aksepte li?" Jezi konnen disip li yo t ap bougonnen sou sa, li di yo: “Èske sa fè nou ofans? …Depi lè sa a, anpil nan disip li yo te vire do e yo pa t suiv li ankò.
Jan 6:60-71 

Ki sa monn sa a bezwen plis kounye a se yon nouvo jenerasyon pwofèt. Pwoblèm lan se ke nou pèdi tout respè pou yo. An reyalite, nou gendwa pa menm rekonèt yo lè nou wè yo... Se pa ti kras nou konprann wòl kritik levanjil la nan yon mond kote moun espere pale relijyon men pa fè li, ki moun ki pral defini relijyon men pa vle dirije pa li. , ki moun ki pral diskite relijyon men pa vle aplike li nan isit la ak kounye a, nan sa a ak sa a, nan lavi modèn kòm byen ke nan mit ansyen.
Joan Chittister, OSB

Mwen kwè ke verite san zam ak lanmou san kondisyon pral gen dènye mo a an reyalite. Se poutèt sa dwa, tanporèman bat, se pi fò pase sa ki mal triyonfan.
Dr Martin Luther King, Jr.

Amerik, mwen pa planifye pou kite ou repoze jiskaske jou sa a rive lè tout pitit Bondye yo pral respekte, epi tout moun pral respekte diyite pèsonalite moun. Amerik, mwen pa fè plan pou pèmèt ou repoze jiskaske soti nan chak vil nan peyi sa a, jistis pral desann tankou dlo ak jistis tankou yon gwo kouran dlo. Amerik, mwen pa fè plan kite ou repoze jiskaske soti nan chak kay leta ... gason / fanm pral chita nan manje a ki pral fè jistis, pral renmen pitye. Amerik, mwen pa planifye pou kite ou repoze jiskaske ou viv soti ke 'tout yo kreye egal ak doue pa kreyatè yo ak sèten dwa inaliénable.' Amerik, mwen pa fè plan pou kite ou repoze jiskaske ou kwè sa ou te li nan Bib ou a, ke nan yon sèl san Bondye fè tout moun rete sou fas tè a.
Pi lwen pase Vyetnam, Martin Luther King, Jr

Nou pran nan yon rezo inevitab nan mityalite mare nan yon sèl rad desten.
Lèt ki soti nan yon prizon Birmingham, Martin Luther King, Jr.

Yon nasyon ki kontinye depanse plis lajan nan defans militè pase nan pwogram soulèvman sosyal ap apwoche lanmò espirityèl.
Martin Luther King, Jr.

Lahèn ak anmè pa janm ka geri maladi laperèz, se lanmou sèlman ki ka fè sa. Laenn paralize lavi, lanmou lage li. Laenn konfonn lavi, lanmou amonize li. Laenn fènwa lavi, lanmou limen li.
Martin Luther King, Jr.

Mwen deside rete ak lanmou. Rayisans se yon chay twò gwo pou w pote.
Martin Luther King, Jr.

Pa gen anyen nan mond lan ki pi danjere pase inyorans sensè ak sòt konsyans.
Martin Luther King, Jr.

Yon lidè otantik se pa yon moun k ap chèche konsansis, men se yon moun k ap fòme konsansis.
Martin Luther King, Jr.