Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

24 janvye

Kòmantè koupe sou January 24
Refleksyon

Li di yo:
"Vini dèyè m, m ap fè nou tounen pechè moun."
Menm lè a, yo kite privye yo, yo swiv li
Matye 4:12-23

Pou Apot yo sa a te yon moman pwisan. Li chanje lavi yo pou tout tan. Levanjil la pa di nou ke yo te pale sou li. Yo pa t gen yon pwosesis disènman. Yo pa t sispann fè esplikasyon pou yo te ale. Yo te rekonèt li. Yo ale. Yo te kite “la yon fwa” e yo te suiv li. Ki jan yo te byen konnen li? Èske yo te janm rankontre anvan? Pa gen pwoblèm. Yon bagay te pase anndan yo lè yo te tande envitasyon sa a e yo pa t ka inyore l.

Lapriyè

Jodi a si w tande vwa Bondye pa fè kè w di.
Sòm 95

Aksyon

Ki sa ki anpeche m suiv Kris la ak yon repons total? Kouman pou mwen mete l?

Lekti Sigjere

Pandan l t ap mache bò lanmè Galile a, li wè de frè.
Simon, yo rele Pyè, ak Andre, frè li,
jete yon privye nan lanmè a; yo te pechè.
Li di yo:
"Vini dèyè m, m ap fè nou tounen pechè moun."
Menm lè a, yo kite privye yo, yo swiv li.
Li pati, li wè de lòt frè.
Jak, pitit Zebede a, ak Jan, frè li.
Yo te nan yon kannòt ansanm ak papa yo Zebede, yo t'ap repare privye yo.
Li rele yo, epi imedyatman yo kite kannòt yo ak papa yo
epi yo swiv li.
Matye 4:12-23

Se pou nou suiv mwen, menm jan mwen menm tou mwen ye nan Kris la.
1 Korentyen 11:1

Mwen tande apèl pou m abandone tout bagay epi suiv Kris la nan bidonvil yo pou m sèvi l pami pòv ki pi pòv yo.
Manman Teresa

Se pou sa a se tout efò w, se lapriyè w, se dezi w, pou w ka retire tout egoyis, epi suiv Jezi sèlman ak tout senplisite.
Thomas à Kempis

Kris la pa nonmen pwofesè, men disip. Si Krisyanis... pa reduplike nan lavi moun k ap esplike li a, lè sa a li pa esplike Krisyanis la, paske Krisyanis se yon mesaj sou lavi e li kapab sèlman ekspoze lè yo reyalize nan lavi moun.
Soren Kierkegaard

Gateway Krisyanis la se pa atravè yon labirent konplike nan dogmatik, men pa yon kwayans senp nan moun nan Kris la.
Norman Vincent Peale

Jezi frape m sou zepòl la epi li di: “Bob, poukisa w ap reziste kont mwen?” Mwen te di, "Mwen pa reziste ou!" Li te di, "Ou pral swiv mwen?" Mwen te di, "Mwen pa janm te panse sou sa anvan!" Li di: "Lè w pa suiv mwen, w ap reziste kont mwen."
Bob Dylan

Mwen kwè ke sa Jezi ak Mohammed ak Bouda ak tout rès yo te di te dwat. Se jis ke tradiksyon yo te ale mal.
Jan Lennon

Nouvo Testaman an se yon dokiman entans pèsonèl. Se pa efò yon gwoup gason ki soti pou pwouve yon bagay pou nou pa fòs agiman rasyonèl yo. Men, se temwayaj, oswa testaman, nan yon gwoup temwen... ki pran tan pou yo senpleman rapòte nou eksperyans nan yon lanmou ki te rive sou yo e ki te akable yo, yon lapè ki depase tout konpreyansyon yo, ak yon lapè ke yo nan vire. ta pase pou nou.
Robert L. Kout

Men, lè Kris la te rele l ', Pyè pa te gen okenn lòt opsyon, li te dwe kite bato a ak vin jwenn li. Finalman, premye etap obeyisans la se yon zak lafwa nan pawòl Kris la. Men, nou ta dwe konplètman mal konprann nati gras a si nou ta sipoze ke pa t 'gen bezwen fè premye etap la, paske lafwa te deja la. Kont sa, nou dwe avèk kran afime ke etap obeyisans la dwe pran anvan lafwa ka posib. Sòf si li obeyi, yon nonm pa ka kwè.
Dietrich Bonhoeffer