Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

29 janvye

Kòmantè koupe sou January 29
Refleksyon

Nan lavi sa a mwen p'ap janm pwoche bò kote Bondye pase mwen ye kounye a. Bondye renmen mwen totalman kounye a. Bondye pap renmen m ankò nan dis ane, kèlkeswa gwo bagay mwen ta ka fè. Lanmou Bondye pap chanje. Ki sa ki ka chanje se konsyans mwen nan prezans Bondye nan mwen ak renmen pou mwen. Diferans ki genyen ant mwen menm ak pi gran nan sen yo se pa ke youn nan yo te pi pre Bondye nan lavi ... diferans lan se konsyans sansib yo nan prezans lanmou Bondye a.
Michael Morwood

Lapriyè

Se pou mwen viv konsyan ke Bondye pre.

Aksyon

Pran tan chak jou pou w pran yon poz epi reflechi sou prezans Bondye nan lavi a ak sou lanmou Bondye rete.

Lekti Sigjere

Èske w pa t rann kont ou se tanp Bondye a e Lespri Bondye a ap viv nan mitan nou?
Korentyen: 3-16

Nou menm nou konnen e mete lafwa nou nan lanmou Bondye pou tèt nou. Bondye se lanmou e si w ap viv nan lanmou, w ap viv nan Bondye e Bondye ap viv nan ou.
1 Jan: 4-16

Bondye renmen nou. Se pou nou dekouvri bote nan renmen ak renmen.
Pap Francis

Bondye, ki tout kote, pa janm kite nou.
Thomas Merton

Kounye a, Bondye prezan toupatou, e chak moun se travay li.
Saint Francis de Sales

Lavi nan Bondye se viv sou pwent mèvèy.
Ilia Delio

Lajwa se siy enfayib prezans Bondye.
Pierre Teilhard de Chardin

Bondye se pa yon èt pami lòt èt, men kote ki enfini ki rann posib fonksyonman lespri imen nou an.
Elizabeth A. Johnson

Lajwa ak ri se kado pou w viv nan prezans Bondye ak konfyans ke demen pa vo enkyete w.
Henri Nouwen

Nou ka inyore, men nou pa ka evade prezans Bondye. Mond lan gen anpil moun ak Bondye. Bondye mache tout kote enkoyito.
CSLewis