Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

3 janvye

Kòmantè koupe sou January 3
 Fèt Epifani a
Refleksyon

 Epifani anjeneral yo gen tandans yo dwe evènman prive. Verite Bondye disponib pou tout moun epi Epifani se revelasyon Bondye ban nou. Pifò nan nou kenbe eksperyans pèsonèl nou nan Sen an pou tèt nou. Epifani yo enposib pou kominike konplètman epi yo anjeneral koule soti nan vwayaj la nan lavi nou. Tout moun k ap chèche Bondye ak yon kè sensè, yo mennen yo nan Bondye ki klere atravè eksperyans imen nou yo. Si nou atantif, nou ka jwenn tèt nou vwayaje nan yon lòt direksyon epi jwenn yon nouvo kote.

Lapriyè

Se pou mwen kontinye sou vwayaj mwen nan dekouvèt ak transfòmasyon.

Aksyon

Ki jan ou ka tradui epifani pèsonèl ou nan lavi nòmal ou? Eseye konprann fason moun yo eksprime rechèch yo pou Bondye.

Lekti Sigjere

Lè Jezi te fèt Betleyèm nan Jide, nan tan wa Ewòd la,
Gade, maj ki soti nan lès rive Jerizalèm, yo di: "Kote wa jwif yo ki fèk fèt? Nou te wè etwal li a ap leve, nou vin rann li omaj."
Matye 2:1-12

 Nou se tankou twa mesye saj ki te vwayaje al jwenn Jezi. Kounye a, menm jan ak mesye saj sa yo, nou retounen nan mond kote nou soti a, nan lavi chak jou kote n ap temwaye sa nou te wè a.
Jan Pòl II

 Lè yo rive, yo mete ajenou, yo sèlman fè sa yo te an reyalite toujou ap fè pandan rechèch ak vwayaj yo: yo te pote devan figi Bondye envizib la kounye a parèt vizib, lò a nan renmen yo, lansan nan reverans yo, ak lami soufrans yo.
Karl Rahner

 Epifani non sèlman fini Nwèl, li akonpli li tou nan selebre revelasyon Kris la nan lemonn antye. Limyè Epifani a klere ane legliz la menm jan li eklere ras imen kote wa yo soti.
Phyllis A. Tickle

San yo pa demand la, pa ka gen okenn epifani.
Constantine E. Scaros

Byen lontan apre zanj yo te disparèt nan syèl la, bèje yo retounen nan twoupo yo, Maj yo vwayaje lakay yo ak gwo zetwal la kouche, Jezi rete.
Koneksyon

Kèlkeswa sa ou fè, ou bezwen kouraj. Kèlkeswa kou ou deside sou, toujou gen yon moun ki di ou ke ou se mal. Gen toujou difikilte ki rive ki tante w kwè moun k ap kritike w yo gen rezon. Pou make yon aksyon epi swiv li jiska yon fen mande kèk nan menm kouraj ke yon sòlda bezwen. Lapè gen viktwa li yo, men li bezwen gason ak fanm vanyan pou genyen yo.
Ralph Waldo Emerson

Ou pa kreye misyon ou nan lavi - ou detekte li.
Viktor Frankl

Mete konfyans ou nan sa ou renmen, kontinye fè li, epi li pral mennen ou kote ou bezwen ale.
Natalie Goldberg

Lanmou se sa nou fèt ak. Laperèz se sa nou te aprann isit la. Vwayaj espirityèl la se dezaprann laperèz ak aksepte renmen tounen nan kè nou.
Marianne Williamson

Se yon erè pou eseye gade twò lwen devan. Chèn desten an ka sèlman atrab yon sèl lyen nan yon moman.
Winston Churchill

Yon viraj nan wout la se pa fen wout la sof si ou pa fè vire a.
Enkoni