Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

31 janvye

Kòmantè koupe sou January 31
Refleksyon

Pèp la te sezi wè ansèyman li a,
paske li te anseye yo tankou yon moun ki gen otorite, men se pa tankou dirèktè lalwa yo.
Mak 1:21-28

Jezi te pale e li te aji avèk otorite. Li pa t ofri menm liy pwozayik la, relijyon vid dirèktè lalwa yo ak kilti nou an, yon relijyon “ase-bon”. Jezi te preche yon bagay konplètman nouvo ak radikalman diferan. Pou moun k ap koute l yo, sa te etonan. Yo te koute l ak anpil atansyon. Pawòl li yo te leve yo; li te pale ak kè a. Sa a te tankou yon chanjman nan sa ki te ale anvan. Li te anseye sa ki te nouvo, men li te plis pase sa. Jezi te pale ak entegrite konplè - sa li te di se sa li te viv. Lè sa a, tankou kounye a nan lavi piblik, pouvwa a tout pri te priyorite a pa entegrite. Jezi pa t chèche pouvwa; li t'ap chache verite. Kòm yon pèp te konn opresyon anba pouvwa sa a sezi yo.

Lapriyè

Se pou nou rete fidèl ak sa nou konnen ki dwat epi viv ak entegrite.

Aksyon

Ki kote nan kilti nou an ou wè relijyon itilize pou ankouraje pouvwa? Ki kote li abize pouvwa? Èske diskou li yo pran ou? Ki jan w ka pratike entegrite epi ankouraje laverite nan pwòp lavi w?

Lekti Sigjere

Apre sa, yo rive Kapènawòm.
Lè saba a, Jezi antre nan sinagòg la, li t'ap moutre moun yo anpil bagay.
Pèp la te sezi wè ansèyman li a,
paske li te anseye yo antanke moun ki gen otorite, e non pa tankou dirèktè lalwa yo...
Tout moun te sezi, youn mande lòt:
"Kisa sa ye?
Yon nouvo ansèyman ak otorite.
Li kòmande menm move lespri yo e yo obeyi l.”
T'ap nonmen non l' toupatou nan peyi Galile a
Mak 1:21-28

Se sa Bondye mande w
sèlman sa a-
ke ou- aji jis
renmen avèk tandrès
epi mache avèk imilite
ak Bondye ou a.
Mika 6:8

Se pou nou tout sonje bagay sa a: yon moun pa kapab anonse levanjil Jezi a san yon temwayaj tanjib nan lavi yon moun.
Pap Francis

Yon lavi te viv ak entegrite - menm si li manke pyèj nan t'ap nonmen non ak fòtin se yon etwal klere nan limyè ki lòt moun ka swiv nan ane kap vini yo.
Denis Waitley

Fè Parekab Ak Pawòl Ou. Pale ak entegrite. Di sèlman sa ou vle di. Evite itilize mo a pou pale kont tèt ou oswa pou fè tripotay sou lòt moun. Sèvi ak pouvwa pawòl ou nan direksyon verite ak lanmou.
Miguel Angel Ruiz

Pouvwa aktyalize sèlman lè pawòl ak zèv pa te separe konpayi an.
Ana Arendt

Pa gen anyen ki pi konpletman dekonsèrte yon moun ki plen trick ak duplicity tèt li, pase dwat devan ak entegrite senp nan yon lòt.
Charles Caleb Colton

Mwen pa janm gen yon politik; Mwen jis eseye fè pi byen mwen chak jou.
Abraham Lincoln

Si ou gen entegrite, anyen ankò enpòtan. Si ou pa gen entegrite, pa gen anyen ankò enpòtan.
Alan Simpson