Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

4 janvye

Kòmantè koupe sou January 4
Refleksyon

Lavi se yon kado presye konsa. Nou pa gen okenn garanti sou konbyen tan li pral dire oswa ki jan jantiyès li pral trete nou. Li jis se. Nou pa te gen okenn pati nan chwazi li. Nou p'ap gen pouvwa pou pwolonje li. Men, nou gen kapasite pou nou jwi li, pou nou apresye li, pou nou remake ak valè tout milye lòt kreyati ki pataje kado etonan sa a. Nou gen pouvwa pou pwofite plis de li epi kenbe tout lòt eksperyans nan pèspektiv nan mèvèy li. Espas nou nan gwo istwa lavi a limite. Nou se yon rezilta sa ki te pase anvan nou; nou pa konnen sa ki pral vini apre. Men, pandan n ap kòmanse nouvo ane a, se pou nou reyalize ke moman sa a se pou nou cheri.

Lapriyè

M'ap fè lwanj ou paske mwen gen krentif pou mwen ak yon bèl bagay. travay ou yo se bèl bagay, mwen konnen sa byen.
Sòm 139:14


Aksyon

Reflechi sou kado lavi a. Apresye li epi pa pèdi mèvèy li nan mitan distraksyon ak pwoblèm ki ka vini chak jou.

Lekti Sigjere

Paske ou te kreye tout tan mwen; ou trikote m ansanm nan vant manman m.
Sòm 139:13

Kiyès nan nou pa enkyete w ka ajoute yon sèl èdtan nan lavi ou?
Lik 12:15

Lavi se yon kado, pa pou posede, men pou pataje.
Henri Nouwen

Lavi se yon kado, epi li ofri nou privilèj, opòtinite ak responsablite pou nou remèt yon bagay lè nou vin pi plis.
Tony Robbins

Bondye ban nou kado lavi a; se nou menm ki pou nou bay tèt nou kado pou nou viv byen.
Voltaire

Lsi se yon kado, epi mwen eseye reponn ak favè ak koutwazi.
Maya Angelou

Ou dwe konprann tout lavi a, pa sèlman yon ti pati nan li. Se pou sa ou dwe li, se pou sa ou dwe gade nan syèl la, se pou sa ou dwe chante ak danse, ak ekri powèm, ak soufri, ak konprann, pou tout sa ki lavi.
J. Krishnamurti

Nou ka souri, respire, mache, epi manje manje nou yo nan yon fason ki pèmèt nou rete an kontak ak abondans nan kontantman ki disponib. Nou trè bon nan prepare pou viv, men nou pa trè bon nan viv. Nou konnen ki jan pou nou sakrifye dizan pou yon diplòm e nou dispoze travay anpil pou jwenn yon travay, yon machin, yon kay, elatriye. Men, nou gen difikilte pou nou sonje ke nou vivan nan moman prezan an, sèl moman ki genyen pou nou vivan.
Thich Nhat Hanh

Pandan ke nou gen kado lavi a, li sanble pou mwen sèl trajedi a se pèmèt yon pati nan nou mouri - si se lespri nou, kreyativite nou oswa inik bèl pouvwa nou an. 
Gilda Radner

Lavi se yon kado. Pa janm pran li pou akòde.
Sasha Azevedo

Nou gen chwa pou nou sèvi ak kado lavi nou an pou fè mond lan yon pi bon kote.
 Jane Goodall