Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

7 janvye

Kòmantè koupe sou January 7
Refleksyon

Sa a se yon tan pou kouraj. Nan mitan tout sa ki te bat lapè psychique nou, nou bezwen pou eksprime nou krentif pou enprevizib Et pataje santiman ensekirite nou. Laperèz ak kòlè nou wè se reyèl. Souvan, rasin divizyon se inyorans. Moun yo rasanble nan gwoup inifòm yo ak tren kont lòt moun san enfòmasyon debaz oswa konpreyansyon reyèl. Prejije nouri mefyans, kole doleyans, epi mennen nan aksyon danjere. Fè fas ak sa ki kounye a se yon gwo pwoblèm nasyonal se yon pwojè redoutable. Vizaj ostilite a fè pè e li konvoke tout fòs nou. Pou reponn nan nivo endividyèl nou an gen tansyon pwòp li yo, men chak nan nou ka sèlman eseye. Nou ka kenbe laverite. Yon pataje onèt sou enkyetid nou yo ak lòt moun, yon koute ouvè youn ak lòt, ak yon dezi pou travay ansanm pou klè ta ka ede kòmanse koupe nan move enfòmasyon divizyon an ki tèlman korozivite. Si nou espere febli espiral destriktif sa a, nou chak ap rele pou nou byen enfòme, pou nou jwenn tout kouraj nou epi, lè sa posib, pou nou pale ak laverite ak konviksyon ki gen konpasyon.

Lapriyè

Ou pa bezwen pè.

Aksyon

Chanjman kòmanse ak moun nan. Pou kòmanse gerizon an nan esfè enfliyans ou, ki jan ou ka kòmanse vèbalize laperèz ou epi koute sa lòt moun? Ki jan onèt ou ye nan k ap viv verite nan mitan lòt reyalite yo ak laperèz ki tèlman fasil gaye? Èske gen aksyon konkrè ou ka pran?

Lekti Sigjere

Paske, Bondye pa ban nou yon lespri ki gen krentif pou, men ki gen pouvwa, ki gen lanmou ak yon lespri sen.
 2 Timote 1:7

Lapè mwen kite avè ou; M'ap ba ou kè poze. Se pa jan mond lan bay mwen ba ou. Pa kite kè nou boulvèse, pa kite yo pè.
Jan 14:27

Laperèz se yon emosyon tèlman pwisan pou moun ke lè nou pèmèt li pran nou sou nou, li kondui konpasyon soti nan kè nou.
Sen Toma Aquinas

Pwoklame verite a epi pa rete an silans grasa pè.
St Catherine nan Sienne

Nan yon sosyete lib, gen kèk ki koupab e tout responsab.
Abraram Jozye Heschel

N ap viv nan yon tan kote pi gwo fòm kouraj la se aji kòm si lavi nou te fè yon diferans.
William Sullivan

Nou vin pè youn lòt lè nati renmen nou bloke. Inyorans se nan rasin tout fanatik ak enjistis.
Kevin Ryerson

Pwosesis transfòmasyon laperèz la se pa pretann ke nou pa gen okenn pè, men anbrase laperèz kòm yon zouti pou aprann ak kwasans.
 Kay Gilley

Lavi retresi oswa elaji nan pwopòsyon ak kouraj yon moun.
Anais Nin

Kouraj se yon volonte pou w aji ak kè w, pou w kite kè w dirije wout la, san w pa konnen kisa w ap mande w apre, epi si w kapab fè sa.
Jean Shinoda Bolen

Sèl bagay nou dwe pè se pè tèt li.
Franklin D. Roosevelt

Mwen te aprann ke kouraj se pa absans laperèz, men triyonf sou li. Nonm vanyan an se pa moun ki pa santi pè, men li ki venk laperèz sa a.
Nelson Mandela