Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

8 JANVYE

Kòmantè koupe sou JANUARY 8

Refleksyon

Epifani se revelasyon Bondye ban nou. Se Bondye ki klere atravè eksperyans imen nou yo. Verite Bondye a disponib pou tout moun. Menmsi yo rele Bondye pa diferan non, tout moun k ap chèche Bondye ak yon kè sensè, yo mennen l jwenn Bondye. Maj yo te dirije pa limyè a nan gwo zetwal la; nou dirije pa limyè revelasyon inik Bondye a nan Jezi. Epifani rive pou nou, kòm kretyen, lè nou rekonèt limyè Bondye a nan Jezi.

Lapriyè

Seyè, pou m' ka wè!

Aksyon

Eseye konprann fason moun yo eksprime rechèch yo pou Bondye. Li sou relijyon lòt pase pwòp ou a epi jwenn resanblans yo pami tout olye ke sèlman ekspresyon yo diferan nan kwayans.

Lekti Sigjere

Lè Jezi te fèt Betleyèm nan Jide, nan tan wa Ewòd la,
Gade, maj ki soti nan lès rive Jerizalèm, yo di: “Kote wa jwif yo ki fèk fèt? Nou te wè etwal li a ap leve, nou vin rann li omaj."
Matye 2:1-12

Nou se tankou twa mesye saj ki te vwayaje al jwenn Jezi. Kounye a, menm jan ak mesye saj sa yo, nou retounen nan mond kote nou soti a, nan lavi chak jou kote n ap temwaye sa nou te wè a.
Jan Pòl II

Epifani non sèlman fini Nwèl, li akonpli li tou nan selebre revelasyon Kris la nan lemonn antye. Limyè Epifani a klere ane legliz la menm jan li eklere ras imen kote wa yo soti.
 Phyllis A. Tickle, Sa kè a deja konnen

San yo pa demand la, pa ka gen okenn epifani.
Constantine E. Scaros

Kontrèman ak pòv bèje yo, maj yo te oblije vwayaje yon wout long; yo te oblije fè fas a advèsite pou yo rive nan objektif yo. Se te anyen men yon pelerinaj amoure, santimantal ke nou souvan wè nan sèn manje nou yo! Eksperyans maj yo fè nou sonje ke tout moun ki fè vwayaj fatigan nan verite a pral finalman rankontre li epi yo pral chanje nan pwosesis la. Yo pa janm ka tounen nan yon fason 'biznis kòm dabitid' nan lavi. Lè nou rankontre Kris la epi wè kiyès li ye toutbon, nou p'ap janm menm jan an - e sèlman lè sa a nou ka espere kòmanse pataje nan misyon li...
Rev Thomas Rosica

Byen lontan apre zanj yo te disparèt nan syèl la, bèje yo retounen nan twoupo yo, maji yo vwayaje lakay yo ak gwo zetwal la kouche, Jezi rete.
Koneksyon

Sezon Epifani a se yon envitasyon pou nou swiv Jezi nan chemen rekonesans ak lajwa. Nou pa mare ankò pa mekontantman nan kilti konsomatè nou an ki di nou kontinye fè efò pou plis bagay, plis siksè, plis lajan, plis nan tout bagay pou tèt mwen. Olye de sa, yo envite nou aprann viv nan lajwa ak kontantman nan wè chak moman kòm yon kado nan men Bondye.
Brian O'Connell