Vin jwenn nou

Sè St. Joseph nan Brentwood envite w pou w konsidere fè patenarya avèk nou epi patisipe nan vwayaj pou apwofondi lanmou nou pou Bondye ak Pwochen san distenksyon. Ansanm, annou anbrase misyon inite nou pandan n ap pote bon nouvèl Levanjil la nan divès kominote kote n ap viv ak travay.

Fason pou rantre nan nou enkli.......