Volontè

Vin yon Volontè Sè St Joseph

Pwofite opòtinite pou ofri sèvis lè w pataje kado w ak kapasite w atravè youn nan anpil ministè nou yo. Ou pral patisipe nan travay charitab, anrichi lavi espirityèl ou, epi kontribye nan inite nan fanmi imen an.

IMG 0884 (2)
IMG 4499.jpg.fun Run
IMG 5522.jpg.golf

Evènman Anyèl
Ede kòm anplwaye volontè pou anpil nan evènman anyèl nou yo tankou Gòlf, Spring Liturgy ak Manje midi, 5k Fun Run/Walk and Together Again Alum Event.

Joseph's Closet, Brentwood, NY
Ede nan Brentwood Campus Thrift Store nou an, tout kòb pou benefisye Pwogram Refijye Resettlement.

Pwogram Reyestalasyon Refijye, Brentwood, NY
Ede fanmi refijye yo ak etabli nouvo lavi yo nan kondwi nan randevou, leson patikilye nan lang angle konvèsasyon, ede ranpli fòm dokiman yo mande yo.

Sacred Heart Convent Assisted Living Facility,
Hempstead, NY

Ofri èd ak asistans bezwen pou sè retrete yo.

Stella Maris Assisted Living Facility, Rockaway, NY
Ofri èd ak asistans bezwen pou sè retrete yo. 

St. Joseph Convent, Brentwood, NY
Ofri èd ak asistans bezwen pou sè retrete yo.

St. Joseph Villa, Hampton Bays, NY
Èd ak sèvis ki nesesè pou divès pwogram ak retrè.

Ministè Jaden an, Brentwood, NY
Ede nan jaden an epi ede nan pwogram yo ap ofri yo.

The Learning Connection, Brentwood, NY
Pwofesè angle kòm dezyèm lang, anseye divès matyè.

Klinik Imigrasyon Long Island, Brentwood, NY
Ofri sekretè ak asistans bileng.

Ministè Jèn Adilt/Christus Vivit, Jamaica, NY
Ofri pou kwit manje yon fwa pa mwa, bay transpò pou evènman espesyal, asistans kontablite, asistans sekretè, donasyon atik, ak plis ankò.

Si w enterese nan sèvi kòm volontè tanpri ranpli fòm demann volontè nou an lè w klike sou la
Klike la a pou w sèvi kòm volontè bouton anlè a.

Pou plis enfòmasyon sou volontè nan youn nan pwogram oswa ministè nou yo, tanpri kontakte:
Jeanne McCarthy, Kowòdonatè Volontè yo
631-273-1187 x138
mccarthyj@csjbrentwood.org.

Mèsi