Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

1ye jiyè

Kòmantè koupe sou July 1

Refleksyon

Moun k ap chèche yo se moun ki gen lafwa menm si yo pa fè pati yon relijyon an patikilye. Lafwa nan sans sa a pi pwofon pase sistèm kwayans yon moun. Sistèm kwayans yo fè pati nivo pliryèl; lafwa nan nivo inite. Lafwa se konstititif nan nati imen li menm. Li se ouvèti a Mistè Ultim anvan li kraze nan divès sistèm kwayans. Li se akseptasyon nan lavi natif natal ak tout kreyativite li yo ak akseptasyon an nan mouri ak potansyèl li pou yon pi gwo plenitid nan lavi.
Thomas Keating

Lapriyè

Benediksyon pou moun ki pa wè men ki kwè.
Jan 20:29

Aksyon

Ki jan lafwa w genyen? Èske li ouvè a ultim mistè? Èske ansyen sistèm kwayans yo limite konsèp Bondye a? Ki jan ou defini lafwa ou? Èske se yon fòs oswa yon sous malèz?

Lekti Sigjere

Poukisa ou pè, nou menm ki pa gen lafwa?
Matye 8:26

Soti nan pwennvi mwen, Bondye se limyè ki eklere fènwa a, menm si li pa fonn li, epi yon etensèl limyè diven nan nou chak.
Pap Francis

Pou yon moun ki gen lafwa, pa gen okenn eksplikasyon nesesè. Pou yon moun ki pa gen lafwa, pa gen okenn eksplikasyon posib.
Toma Aquinas

Lafwa se sou respekte jisteman sa nou pa konprann—mistè Fòs Lavi a ki jenere lavi pou nou tout. Li se sou baz tèt nou nan yon linivè tèlman entèlijan, tèlman lojik, tèlman klè renmen ke se sèlman yon Bondye ki renmen lavi ka pètèt kont pou li nèt.
Joan Chittister

Kwè se pa wè. Otan ke nenpòt moun, mwen imajine, mwen mache nan lonbraj yo nan lafwa.
Pierre Teilhard de Chardin

Lè w konfwonte ak prèv ki montre lafwa kote w te grandi a pa bay yon eksplikasyon adekwa pou nati, siyifikasyon ak objektif lavi w, ou gen twa chwa. Ou ka refize aksepte prèv la epi kontinye tankou anvan. Ou ka abandone lafwa ou te grandi a, paske li te pwouve li pa apwopriye. Oswa, twazyèmman, ou ka aksepte nouvo konesans lan epi sèvi ak li pou devlope yon konpreyansyon ki gen plis matirite sou sa ki nan nwayo kwayans ou yo. 
Diarmuid O'Murchu

Lafwa nou ta dwe kapab ranpli kè nou ak yon mèvèy ak yon sajès ki wè pi lwen pase sifas bagay yo ak evènman yo, epi konprann yon bagay nan siyifikasyon enteryè ak "sakre" nan Cosmos la ki, nan tout mouvman li yo ak tout aspè li yo. , chante lwanj Kreyatè ak Redanmtè li a.
Ilia Delio

Lafwa se yon oasis nan kè a ki pa janm pral rive nan karavàn nan panse.
Khalil Gibran