Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

11 jiyè

Kòmantè koupe sou July 11
Refleksyon

Mwa ki sot pase yo nou sanble yo te ale nan yon kriz nasyonal nan yon lòt. Te gen ti tan pou absòbe yon ensidan lè yon lòt rive. Nou mande tèt nou, "Kisa n ap vin?" Nou lapenn. Nou ranpli ak tristès ak kòlè. Nou vle li sispann. Èske evènman sa yo pral choke nou nan chanje? Èske nou ka reyalize yon onètete nasyonal ki vrèman travay pou chanjman pozitif? Èske li vrèman rive? Oswa èske chòk fennen ankò jiskaske pwochen fwa a? Èske pwochèn fwa pral twò ta?

Lapriyè

Se pou nou mete ansanm antanke nasyon pou nou travay pou youn konprann lòt e pou nou chwazi byen komen.

Aksyon

Eseye viv san vyolans ak enklizif non sèlman nan aksyon, men tou nan panse ak atitid. Diskite peryòd sa a nan lavi nasyonal ak lòt moun. Ki kèk nan gwo pwoblèm k ap monte? Òganize opòtinite pou lapriyè ak diskisyon si sa posib. Antre nan yon aksyon gwoup nan direksyon chanjman.

Lekti Sigjere

Se pou nenpòt moun nan nou ki san peche se premye moun ki voye yon wòch.
Jan 8:6

Menm jodi a nou leve men nou kont frè nou... Nou perfeksyone zam nou, konsyans nou tonbe nan dòmi, epi nou file lide nou jistifye tèt nou kòm si se te nòmal nou kontinye simen destriksyon, doulè, lanmò.
Pap Francis

Yon tan nan kriz se pa sèlman yon tan nan enkyetid ak enkyetid. Li bay yon chans, yon opòtinite, chwazi byen oswa chwazi mal.
Desmond Tutu

Souvan, kriz yo rezoud sèlman atravè yon nouvo idantite ak yon nouvo objektif, kit se yon nasyon oswa yon sèl moun.
Rebecca Solnit

Kriz se yon mesaje.
Bryant McGill

Kidonk, lè w wè vyolans, oswa fanatik, oswa entolerans oswa laperèz oswa jis mizojini, rayi oswa inyorans, jis gade li nan je epi panse, 'Bon an plis pase w, epi nou toujou ap fè'.
Patton Oswalt

San vyolans vle di evite non sèlman vyolans fizik ekstèn men tou vyolans entèn nan lespri. Ou pa sèlman refize tire yon nonm, men ou refize rayi li.
Martin Luther King, Jr.

Se pou nou sonje nou tout fè pati yon sèl fanmi Ameriken. Nou ini nan valè komen, e sa enkli kwayans nan egalite anba lalwa, respè debaz pou lòd piblik, ak dwa pou pwoteste lapè.
Barack Obama 

Patriyotis se lè lanmou pou pwòp pèp ou a vin premye; nasyonalis, lè rayi pou lòt moun pase pwòp ou a vin premye.
Charles de Gaulle

Pa gen anyen ki mal ak Amerik ki pa ka geri ak sa ki dwat nan Amerik la.
William J. Clinton

Nou pral pwobableman oblije gen kèk konvèsasyon alèz pou sòt de fè bagay yo byen, pou tout moun ka mache epi jwi Amerik tankou li sipoze jwi.
Jamie Foxx

Nou dwe reveye ak ijans feròs kounye a.
Jim Yong Kim