Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

13 jiyè

Kòmantè koupe sou July 13

Refleksyon

Sa tout ka fè yon sèl.
Jan 17:21

Mo yo ka sèvi kòm zouti pou divize reyalite a, men, An reyalite nou egziste nan relasyon. Tout bagay nan mond lan entèkonekte epi yo tout fè pati yon sèl antite, Linivè. Poutan, nou itilize mo ki divize ak separe. Nou aji kòm si yon espès imen pi bon pase yon lòt. Nou kwè nou se kretyen, men nou tolere aksyon ki kontrè ak ansèyman Kris la. Li lè nan nasyon sa a pou nou pran yon gade long, difisil sou sa nou ap di ak fè. Li lè pou nou gade sou wout la epi wè kote nou prale.

Lapriyè

Sa tout ka fè yon sèl.

Aksyon

Egzamine tèt ou onètman. Èske w wè tout lòt yo egal ak ou menm ak moun ou gen rapò ak yo? Sou ki sa ou baze estanda konpòtman ou? Ki sa ki menase w sou moun ki diferan de ou menm?

Lekti Sigjere

Pou yo tout fè yon sèl, menm jan ou menm, Papa, nan mwen, e mwen menm nan ou, pou yo menm tou yo ka nan nou, pou mond lan ka kwè ou te voye m '.
Jan 17:21

Legliz san fwontyè a, Manman pou tout moun, gaye nan tout mond lan yon kilti akseptasyon ak solidarite, kote pèsonn pa konsidere kòm initil, deplasman, oswa jetab.
Pap Francis

Mond natirèl la se pi gwo kominote sakre nou fè pati. Pou w alyene ak kominote sa a, se pou w vin yon mizè nan tout sa ki fè nou moun.
Thomas Berry

Mond lan wonn pou zanmitay ka antoure li.
Pierre Teilhard de Chardin

Ou pa ka gen inite san divèsite..    
Richard Twiss

Nou ka gen diferan relijyon, diferan lang, diferan koulè po, men nou tout fè pati yon sèl ras imen.
Kofi Annan

Diferans se nan sans nan limanite. Diferans se yon aksidan nan nesans e se poutèt sa li pa ta dwe janm sous rayisman oswa konfli. Repons diferans lan se respekte li. Se la yon prensip fondamantal lapè: respè divèsite.
Jan Hume

Nou tounen pa yon melting pot men yon bèl mozayik. Diferan moun, diferan kwayans, diferan anvi, diferan espwa, diferan rèv.
Jimmy Carter

Nan tan divizyon ak diskisyon, bati pon nan kè moun ki twoub pa kòlè, blese, rayisman, ak inyorans, konsa ou ka ede ouvri ak konprann lespri yo ak kè yo, epi yo ka konprann ou.
Imani Margria

Fanatik ak sèksism detwi inite ki nesesè pou yon nasyon viv.
DaShanne Stokes

Nou egal, nou tout se moun, nou tout gen rapò nan yon fason. Pa gen pwoblèm ki koulè po nou ye, ras nou, kwayans nou, sèks, laj, nou tout egal. Mwen di kounye a se bon moman pou ini, si nou pa ini talè yon move bagay pral rive.
Anon1467

Inite elve pwogrè ak amoni, tandiske divizyon kreye regres ak dezamoni.
Abhijit Naskar

Si nou tout te retounen kote nou soti a, se sèlman moun ki rete sou kontinan sa a se Natif Ameriken yo.
Enkoni