Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

15 jiyè

Kòmantè koupe sou July 15
Refleksyon

Youn nan rezon ki fè Amerik yo fache anpil kounye a se ke gen anpil dezimanizasyon... Nan moman sa a, gen kèk moun ki sanble anvi menm dezimanize tèt yo lè yo redwi tèt yo nan yon etikèt ki senp epi fè politik yo yon sèl idantite.

Pèsonalism se sou konstwi sistèm kote tout moun nan wè ak kiltive - lekòl kote yon timoun se pa sèlman yon sèvo sou yon baton, lopital kote pasyan yo pa sèlman kò nan kabann, vil kote polisye wè moun, pa "perps," kominote yo nan. ki chak moun konsidere kòm yon entèraksyon rich nan plizyè idantite, sistèm ekonomik ki pèmèt moun reyalize tout diyite yo kòm moun k ap fè ak salè.

Pèsonalism jije chak aranjman sosyal dapre jan li byen ankouraje kalite relasyon ki amelyore konpleksite konplè ak pwofondè chak nanm. Sa lannen terib pou enpe rachte si nou kapab fini li avek en sans sa kalite moralite komen, e si nou kapab komans travay dir pou reform nou bann lenstitisyon pou anliny avek li.

Adapte de David Brooks

Lapriyè

Se pou mwen apresye ak respekte chak moun chak jou.

Aksyon

Èske w twouve w wè chak moun kòm yon moun antye oswa kòm yon kategori? Ki jan ou ka evite tonbe nan etikèt ak estereyotip sou moun? Ki jan ou ka respekte tèt ou?

Sigjerested Lekti

Paske, nou se zèv Bondye, nou te kreye nan Jezikri pou nou fè bon zèv, Bondye te pare davans pou nou fè.
Efezyen 2:10

Ala bèl lanmou Bondye ban nou! Jis gade sa — nou rele pitit Bondye! Se sa nou vrèman ye.
1 Jan 3:1

Bondye kontinye renmen nou tout, menm sa ki pi mal nan nou.
Pap Francis

Yon moun se yon antite nan yon kalite ki sèl fason apwopriye ak bon jan relasyon se renmen.
Pap Jan Pòl II

Si w jije moun, ou pa gen tan pou w renmen yo.
Manman Teresa

Mwen pa panse ak tout mizè a, men ak bote ki toujou rete.
Anne Frank

Fè yon bon moun, yon moun ki gen kè cho, ki gen afeksyon. Sa se kwayans fondamantal mwen.
Dalai Lama

Limanite ta dwe ras nou. Lanmou ta dwe relijyon nou.
Enkoni

Nou te vole lè a tankou zwazo epi naje lanmè a tankou pwason, men nou poko aprann senp aksyon mache tè a tankou frè..
Martin Luther King Jr

Li gen plis valè pou chèche fòs nan lòt moun. Ou pa ka jwenn anyen lè w kritike enpèfeksyon yo.
Daisaku Ikeda

Nou tout gen valè. Limanite bezwen sèvis endividyèl nou yo.
Lailah Gifty Akita

Zak òdinè ou renmen ak espwa montre pwomès ekstraòdinè ke chak lavi moun gen yon valè inestimab.
Desmond Tutu