Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

18 jiyè

Kòmantè koupe sou July 18

Refleksyon

Jistis se yon aspè nan konpasyon. Jistis, si ou renmen, se figi piblik konpasyon. Ou pa ka gen relijyon san jistis. Ou pa ka fè bak nan meditasyon prive. Ou dwe konsène ak sosyete a. Vrè kesyon tout relijyon yo nan 21 last syèk se pa doktrinal. Vrè kesyon an se èske nou ka pote gerizon nan mond nou an? Si relijyon pa sèvi ak pwòp tradisyon lapè pa yo pou lòt moun, respè pou etranje a, si yo pa ka fè yon vwa ki pisan nan mond lan, lè sa a yo pral echwe tès la nan 21 la.st syèk.  Karen Armstrong

Lapriyè

Men, se pou lajistis woule tankou dlo, ak jistis tankou yon kouran dlo k ap koule.
Amòs 5:24

Aksyon

Panse ak pwoblèm ki divize peyi sa a - imigrasyon, rasis, povrete, politik; koripsyon, chanjman nan klima, ak anpil lòt ankò. Reflechi sou pawòl Karen Armstrong. Èske ou dako? Èske w ap viv dapre kwayans relijye w oswa konviksyon politik ou? Si wi, kisa sa vle di pou ou?

Lekti Sigjere

Louvri bouch ou, jije jistis, defann dwa pòv ak malere yo.
Pwovèb 31:9

Lespri Seyè a sou mwen, paske li chwazi m' pou m' anonse pòv yo bon nouvèl la. Li voye m' pou m' anonse prizonye yo libète, pou avèg yo wè yo, pou m' mete moun k'ap peze yo nan libète, pou m' anonse ane favè Seyè a.
Lik 4:18-19

Avèk kisa pou m' vin devan Seyè a, pou m' bese tèt mwen devan Bondye ki anwo nan syèl la? Eske se pou m' vin devan l' ak bèt pou boule nèt pou Seyè a, ak ti towo bèf ennan? Èske Seyè a pral kontan ak plizyè milye belye mouton ak dis mil rivyè lwil oliv? Eske se pou m' bay premye pitit gason m' pou peche m', fwi kò m' pou peche nanm mwen? Li di ou, monchè, sa ki bon. e kisa Senyè a mande pou nou si nou fè jistis, renmen favè, ak mache avèk imilite ak Bondye nou an?
Mika 6:6-8

Enjistis nenpòt kote se yon menas pou jistis toupatou.
Martin Luther King, Jr.

Apre moun k ap chèche a, pandan l t ap priye a, enfim yo, mandyan an ak bat yo te vini. Epi lè l te wè yo… li te kriye, “Gwo Bondye, ki jan fè yon kreyatè ki renmen wè bagay sa yo e poutan pa fè anyen pou yo?”…Bondye di: “Mwen te fè yon bagay. Mwen te fè ou."
Ansèyman soufi

San jistis ak lanmou, lapè ap toujou gwo ilizyon an.
Achevèk Hélder Pessoa Câmara