Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

19 jiyè

Kòmantè koupe sou July 19
Refleksyon

Si ou rale move zèb yo ou ta ka derasinen ble a ansanm ak yo.
Kite yo grandi ansanm jiskaske rekòt la
Matye 12:24-30

Petèt, nan kongregasyon Matye a, te gen kèk moun ki te twò zele ki te vle pirifye kominote a lè yo retire move semans yo. Sa a sanble se yon tantasyon pou disip Jezi nan tout laj. Nou fwe tèt nou nan yon foli sarkle, sèten ke nou konnen diferans ki genyen ant move zèb ak ble, e ke nou konnen ki jan fè fas ak move zèb yo!

Jezi fè konnen nou tou senpleman pa ka sèten kiyès ki “nan” oswa ki moun ki “deyò”. Anfèt, jijman Bondye sou zafè sa yo pral sezi anpil moun. Mèsi Bondye se pa nou! Nou ka kite zanj yo retire raje a, epi kontinye ak misyon Jezi te ban nou an - pwoklame la. bon nouvèl wayòm Bondye a ap pwoche.
Elizabeth Johnson

Lapriyè

Se pou mwen grandi nan tolerans ak pasyans.

Aksyon

Konsidere ki kote ou ta ka mache dwat devan Bondye epi jije lòt moun sevè si yo pa dakò ak kwayans ou. Ki kote ou ka pi toleran?

Lekti Sigjere

Peyi Wa ki nan syèl la sanble ak yon nonm ki te simen bon grenn nan jaden li. Men, pandan tout moun t'ap dòmi, lènmi l' yo vini, li simen move zèb nan mitan ble a, epi li ale. Lè ble a pouse ak fòme tèt, Lè sa a, move zèb yo parèt tou.

Domestik pwopriyetè a pwoche bò kote l', yo di l' konsa: -Mèt, èske ou te simen bon grenn nan jaden ou? Ki kote move zèb yo soti?

Li reponn: "Yon lènmi te fè sa." Domestik yo mande l: “Èske w vle nou ale rale yo?’’ Li reponn: “Non, paske pandan w ap rache move zèb la, ou ka derasinen ble a avèk yo.  Kite tou de grandi ansanm jiskaske rekòt la."
Matye 13:23-43

Ann gade nan glas la anvan nou jije.
Pap Francis

Lè ou rankontre difikilte ak kontradiksyon, pa eseye kraze yo, men pliye yo ak dousè ak tan.
Saint Francis de Sales

Pi gwo rezilta edikasyon se tolerans.
Helen Keller

Menm Bondye pa pwopoze jije yon moun jouk dènye jou li, poukisa ou ta dwe mwen menm?
Dale Carnegie

Li trè fasil pou w jije jiskaske ou konnen verite yon moun.
Kate Winslet

Moun ki mete tolerans pou yon etikèt rele lòt opinyon entolerab.
Phyllis McGinley

Se pa pou mwen jije lavi yon lòt moun. Mwen dwe jije, mwen dwe chwazi, mwen dwe meprize, piman pou tèt mwen. Pou tèt mwen sèlman.
Hermann Hesse

Se pa travay ou pou w jije oswa deside si yon moun merite yon bagay. Se travay ou pou w leve moun ki tonbe yo epi rekonfòte moun ki kase yo.
Karen Gibbs