Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

23 jiyè

Kòmantè koupe sou July 23

Refleksyon

Pafwa tach avèg nou yo tèlman anrasinen ke nou pa menm rekonèt prezans yo. Nou tout genyen yo. Yo paralize ak konfonn nou. Lè sa a, nou ka gen yon moman lè yon moun, yon sitiyasyon, yon eksperyans inatandi antre nan lavi nou. Enpak la pèmèt nou riske mande tèt nou "Èske gen yon bagay mwen pa wè?" Yon fwa ke kesyon sa a vèbalize, kit anndan oswa deyò, chanjman posib.

Lapriyè

"Mèt, mwen vle wè."

Aksyon

Reflechi sou sa ki anpeche w wè objektivman ak klè nan yon sitiyasyon espesifik. Èske yo te ofri w yon chans pou "wè"? Eske ou pran risk la? Ki kote ou ye kounye a?

Lekti Sigjere
“Pran kouraj; Leve non, Jezi ap rele ou."
Li jete rad li, li leve, li pwoche bò kote Jezi.
Jezi reponn li: Kisa ou vle m fè pou ou?
Avèg la reponn li: Mèt, mwen vle wè.
Jezi di li: “Al fè wout ou; lafwa ou te sove ou.”
Menm lè a, li te resevwa je l '
epi yo swiv li sou wout la.
Mak 10:46 – 52

Paske, Bondye pa ban nou lespri krentif pou nou; men nan pouvwa, ak nan renmen, ak nan yon lespri san.
2 Timote 1:7

Nan mitan difikilte se opòtinite.
Albert Einstein

Nou jwenn fòs, ak kouraj, ak konfyans nan chak eksperyans nan ki nou reyèlman sispann gade pè nan figi an.
Eleanor Roosevelt

Se sèlman nan fènwa a ou ka wè zetwal yo.
Martin Luther King, Jr.

Moun ki gen ase insight pou admèt limit li yo vin pi pre pèfeksyon an.
Johann Wolfgang von Goethe

Si ou konprann tout bagay, ou dwe mal enfòme.
Pwovèb Japonè
Lè nou onètman mande tèt nou ki moun nan lavi nou ki pi enpòtan pou nou, souvan nou jwenn ke se moun ki, olye pou yo bay konsèy, solisyon, oswa remèd, yo te chwazi pito pataje doulè nou yo ak manyen blesi nou yo ak yon chofe. men sansib.
Henri Nouwen
 Pi bon vizyon an se insight. 
Malcolm Forbes

Je ou dwe vin yon insight; li dwe vire anndan ak itilize pou pirifye ak klarifye lide ou. 
Sri Sathya Sai Baba

Chak laj gen gwo pwen avèg moral li yo. Nou ta ka pa wè yo, men pitit nou yo pral.
 Bono