Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

26 jiyè

Kòmantè koupe sou July 26
Refleksyon

Peyi Wa ki nan hSyèl la tankou yon machann k'ap chache bèl grenn pèl.
Lè li jwenn yon pèl ki gen anpil valè, li ale vann tout sa li genyen epi li achte l.
Matye 13:44-46

Lè komèsan an rekonèt jwenn li se yon valè inestimab, li te sakrifye tout sa ki nesesè pou l fè l poukont li. Gen yon pri ki enplike nan jwenn pèl la. Nou pa ka genyen li pou anyen; li pral koute tout bagay. Gen kèk fwa nan lavi nou kote yon bagay difisil mennen nou nan yon lòt pwofondè nan insight, yon lòt nivo matirite espirityèl, revele yon bagay nan nou ke nou pa janm te konnen anvan. Si nou rekonèt valè li, èske nou vle fè yon chanjman kèlkeswa kantite lajan sa ap koute nou?

Lapriyè

Se pou mwen rekonèt richès nan ke mwen te aple.

Aksyon

Li e reflechi sou parabòl sa a. Ki kote ou wè resanblans nan lavi ou? Ki sa Jezi ap di?

Lekti Sigjere

Peyi Wa ki nan syèl la tankou yon machann
chèche bèl pèl.
Lè li jwenn yon pèl ki gen anpil pri,
li ale vann tout sa li genyen epi li achte l.
Matye 13:44-4 

Li nesesè pou mete bèl grenn pèl wayòm nan devan tout lòt byen sou latè; li nesesè pou nou mete Bondye an premye nan lavi nou. Dapre primate Bondye vle di gen kouraj pou di non ak mal, vyolans ak opresyon; viv yon lavi nan sèvis bay lòt moun ak an favè legalite ak byen komen an. … Yon moun dwe yon zanmi Bondye, renmen frè yo, epi pran angajman pou pwoteje lavi yo ak sante yo, respekte anviwònman an ak lanati tou.
Pap Francis

Sa ki dèyè nou ak sa ki devan nou yo se yon ti bagay konpare ak sa k ap viv nan nou.
Henry David Thoreau

Finalman se te chwa ou te fè a, e li pa gen pwoblèm ki jan difisil li te fè li, li enpòtan ke ou te fè.
Cassandra Clare

Destine pa gen pwoblèm. Se yon kesyon de chwa. Se pa yon bagay yo dwe tann, se yon bagay yo dwe reyalize.
William Jennings Bryan

Osi lontan ke nou se pèsistans nan pouswit nou nan pi pwofon desten nou an, n ap kontinye grandi. Nou pa ka chwazi jou a oswa lè nou pral konplètman fleri. Li rive nan pwòp tan li.
Denis Waitley

Mwen rekonesan pou tout moun ki di mwen non. Se poutèt yo mwen menm mwen fè l.
Albert Einstein

Doulè ou santi jodi a se fòs ou santi demen. Pou chak defi rankontre gen opòtinite pou kwasans.
Enkoni