Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

27 jiyè

Kòmantè koupe sou July 27

Refleksyon

Lavi lanmou, san vyolans, ak temwayaj sou valè levanjil la ka pote ridikil ak entolerans pou nou. Pa gen yon bagay tankou yon disip sekrè Jezi. Yon vrè disip Jezi se yon moun ki viv mesaj Levanjil la yon fason ki vizib. Sa vle di ke nou dispoze, lè nou mete ansèyman li yo, pou nou aksepte ke nou panse nayif ak moun fou. Sa mande angajman pou valè levanjil la ak pou viv angajman sa a pou l afekte lòt moun. Lè w vin yon disip Jezi, se fè efò pou w vin tankou l.  

Lapriyè

O Bondye, ou rele nou pou fè nou tankou Jezikri, Seyè nou an. Chanje nou, chak jou, grasa travay Sentespri w la pou nou ka vin pi plis tankou li nan tout sa nou panse, di ak fè, nan glwa li.

Soren Kirkegaard

Aksyon

Pandan m ap egzamine lavi chak jou m, èske m wè fason disip mwen an pa vizib? Poukisa? Kisa mwen ka fè pou chanje sa? Kisa m ka fè pou m rann temwayaj mwen bay pi vizib?

Lekti Sigjere

Frè ak sè:
Mwen pa wont pou levanjil la.
Se pouvwa Bondye pou delivre tout moun ki kwè:
pou jwif an premye, epi apre sa grèk.
Paske nan li revele jistis Bondye a soti nan lafwa nan lafwa;
jan sa ekri: “Moun ki jis grasa lafwa a ap viv.”
Women 1:16

Se pou nou suiv mwen, menm jan mwen menm tou mwen ye nan Kris la.

Korentyen 11:1

Lè yon disip vle di toujou pare pou pote lanmou Jezi bay lòt moun, e sa ka rive san atann ak nenpòt kote: nan lari a, nan yon plas nan vil la, pandan travay, nan yon vwayaj.                                            

Pap Francis

Anpil kretyen gen sa nou ta ka rele yon "sentestete kiltirèl". Yo adapte yo ak karaktè ak konpòtman kretyen ki bò kote yo. Kòm kilti kretyen ki antoure yo se plis oswa mwens sen, se konsa kretyen sa yo se plis oswa mwens sen. Men, Bondye pa rele nou pou nou vin tankou moun ki bò kote nou yo. Li rele nou pou nou vin tankou li menm. Sentete pa gen anyen mwens pase konfòmite ak karaktè Bondye a.

Jerry Bridges

Disip yo se moun ki gen lavi yo transfòme pandan y ap chèche kontinyèlman modele lavi yo dapre egzanp ak ansèyman Jezikri.
Kominote Kris la

Moun ki anseye pa doktrin yo dwe anseye pa lavi yo, oswa sinon yo retire ak yon men sa yo bati ak lòt la.
Matye nry

Si li gen lafwa, kwayan an pa ka kenbe. Li trayi tèt li. Li pete. Li konfese epi anseye levanjil sa a bay pèp la ki riske lavi li menm.
Martin Luther

Disip se pwosesis pou vin moun Jezi ta ye si li te ou.
Dallas Willard

 Legliz pwospere yo gen Gran Komisyon an kòm poto mitan vizyon yo, pandan y ap mouri legliz yo bliye kòmandman klè Kris la.
Thom S. Rainer

Kesyon Legliz la konfwonte jodi a se pa ankò si nonm nan lari a kapab konprann yon mesaj relijye, men ki jan yo sèvi ak medya kominikasyon yo pou kite l gen tout enpak mesaj Levanjil la.
Pap Jan Pòl II

Nou redwi disiplin nan yon pwogram nan bwat, e anpil nan legliz la fini nan yon mantalite spektatè ki delege fè disip bay pastè ak pwofesyonèl, minis ak misyonè.
Francis Chan