Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

3 jiyè

Kòmantè koupe sou July 3

Refleksyon

Linivè a se kouran nan koule nan Lanmou. Lanmou pou Bondye, frè parèy ak pwòp tèt ou se nan makiyaj nan èt nou yo. Avèk kado lavi a, nou tout kòmanse vwayaje nan lanmou kreyatif sa a. Nou gen pouvwa pou nou konduit Lanmou sou tè sa a. Zak kreyatif la fè nou tout yon sèl. Ke pafwa gen faktè ki afekte fason nou aji youn anvè lòt se yon pati nan kondisyon imen an. Kesyon an se si nou pèmèt Lespri Lanmou ki nan nou dirije repons nou bay tout lòt moun an akò ak nati nou oswa si nou kite nou detounen pa pwendvi sosyete defòme.

Lapriyè

Bay lavi nan mwen jodi a yon kè renmen. 

Fè li aktif nan lavi mwen.

Aksyon

Jodi a mwen pral eseye reponn ak padon, jenerozite, jistis, ak lanmou anvè moun m ap viv ak travay avèk yo.

Lekti Sigjere

Moyiz di pèp la:
"Si sèlman nou ta koute vwa Seyè a, Bondye nou an,
epi kenbe kòmandman ak lwa Bondye yo!
Pou kòmandman sa a mwen bay ou jodi a
se pa twò misterye ak aleka pou ou.
Li pa anlè nan syèl la... Ni li pa lòtbò lanmè a,
pou w di: Kiyès ki pral travèse lanmè a pou l jwenn li pou nou?
Non, se yon bagay ki toupre w,
deja nan bouch nou ak nan kè nou;
ou gen sèlman fè li soti."Dt 30:10-14

Te gen yon entelektyèl lalwa ki te kanpe pou teste l, li di:
"Mèt, kisa pou m fè pou m eritye lavi etènèl?"
Jezi di li: Ki sa ki ekri nan lalwa a?
Ki jan ou fè li l?"
Li te di nan repons,
Se pou nou renmen Seyè a, Bondye nou an,
ak tout kè ou,
ak tout ou,
ak tout fòs ou,
ak tout lide ou,
ak frè parèy ou tankou tèt ou.”
Li reponn li: Ou byen reponn.
fè sa epi w ap viv.”
Lik 10:25-37

Ki jan renmen sanble? Li gen men pou ede lòt moun. Li gen pye pou prese al jwenn pòv ak malere yo. Li gen je pou wè mizè ak vle. Li gen zòrèy pou tande soupi ak lapenn lèzòm. Se sa renmen sanble.
Sen Ogistin nan Ipopotam

Ki mak lanmou pou pwochen ou? Pa chache sa ki pou pwòp benefis ou, men sa ki pou benefis moun ou renmen an, ni nan kò ak nan nanm.
Sen Bazil Gran

Nou vin sa nou renmen ak moun nou renmen fòme sa nou vin. Si nou renmen bagay sa yo, nou vin yon bagay. Si nou pa renmen anyen, nou tounen anyen. Imitasyon se pa yon imite literal Kris la, pito li vle di vin imaj moun ou renmen an, yon imaj revele atravè transfòmasyon. Sa vle di nou dwe tounen veso lanmou konpasyon Bondye pou lòt moun.
Sen Klara Assisi

Lanmou entans pa mezire li jis bay.
Manman Teresa

Depi lanmou grandi nan ou, se konsa bote ap grandi. Paske lanmou se bote nanm nan.
St Augustine

Se li menm sèl ki renmen Kreyatè a pafètman ki manifeste yon lanmou pi pou pwochen l.
Sen Bèd Venerable a

Men enpèsonèl gouvènman an pa janm ka ranplase men èd yon vwazen.
Hubert H. Humphrey

Lè ou renmen yon moun pwofondman ba ou fòs, pandan y ap renmen yon moun pwofondman ba ou kouraj.
Lao Tzu

Yon moun renmen paske yon moun renmen. Pa gen okenn rezon ki nesesè pou renmen.
Paulo Coelho

Moun ki renmen yo ap viv nan yon mond ki renmen. Moun ostil ap viv nan yon mond ostil. Menm mond lan.
Wayne Dyer