Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

3 jiyè

Kòmantè koupe sou July 3
Refleksyon

Lè ou lib enteryè ou rele lòt moun nan libète ke ou konnen li oswa ou pa. Libète atire tout kote li parèt. Yon nonm lib oswa yon fanm lib kreye yon espas kote lòt moun santi yo an sekirite epi yo vle rete. Mond nou an tèlman plen kondisyon, egzijans, egzijans, ak obligasyon ke nou souvan mande sa yo atann de nou. Men, lè nou rankontre yon moun ki vrèman lib pa gen okenn atant, se sèlman yon envitasyon pou rive nan tèt nou epi dekouvri la pwòp libète nou. Kote vre libète anndan an, se la Bondye. Epi kote Bondye ye, se la nou vle ye.
Henri Nouwen 

Lapriyè

Kote Lespri Senyè a ye, gen libète.
2 Korentyen 3:17 

 Aksyon

Konsidere blòk yo nan pwòp libète enteryè ou. Ki sa ki bezwen rezoud pou reyalize libète enteryè ou a? Ki jan sa ka rive?

Lekti Sigjere

Si nou kontinye nan pawòl mwen, nou se disip mwen tout bon vre. Lè sa a ou pral konnen la verite, epi la verite pral libere ou.
Jan 8:31-32

Gide m nan verite w la epi anseye m, paske ou se Bondye, Sovè m, e espwa m nan ou tout lajounen.
Sòm 25:5

Katolik yo dwe redekouvwi sa sa vle di pou yo lib, e pou yo travay pou prezève kay komen Bondye ban nou an. Mond lan bezwen moun gratis!
Pap Francis

Pa pèdi lapè enteryè ou pou anyen, menm si tout mond ou a sanble fache.
Saint Francis de Sales

Verite se pa nati pwòp tèt li evidan. Le pli vit ke ou retire twal aranyen yo nan inyorans ki antoure li, li klere klè.
Mahatma Gandhi

Libète mantal ak emosyonèl se pa refi laverite - se rekonesans ke laverite se pa yon bagay nou bezwen kouri soti oswa nou bezwen pè.
TK Coleman

Lavi diven se fondamantalman libète enteryè a chwazi dwa a ak bon an espontaneman.
Thomas Keating

Pa gen okenn libète enteryè natif natal ki pa, pi bonè oswa pita, tou afekte ak chanje istwa imen.
Rollo Me

Pou jwi libète nou dwe kontwole tèt nou.
 Virginia Woolf