Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

30 jiyè

Kòmantè koupe sou July 30
Refleksyon

Twòp moun nan monn jodi a sanble entansyon pou defini sa yo kwè tout moun dwe gen lafwa nan tankou si yo sèlman te kaptire Verite a. Si Bondye vrèman sen, lè sa a wete soulye nou ak koube nan tranble ta ka yon pi bon repons pase gade yon bò kote pou fè envantè de ki moun ki la ak ki moun ki pa. Mwen twouve li ase difisil pou m gen lafwa san moun pa chwazi ak abize l nan non pwòp jistis fondamantal yo. Kisa lafwa ye si se pa espwa nan moun ki pa wè? Men, si nou pa wè, lè sa a ki jan nou ka fèmen verite a tankou si nou konnen li? Se nati imen pou pè ensètitid, konfine paradoks, ak mato lwen anbigwite ak doktrin nou yo ak kwayans nou yo. Lafwa mande omwen yon ti imilite, yon cheri mistè, ak yon volonte pou viv ak san konesans.
Linda DeGraf

Lapriyè

Kreye nan mwen yon nouvo kè.

Aksyon


Èske imilite, mistè, ak viv ak san konesans defini lafwa ou? Èske w aksepte awogans ki souvan poze kòm sètitid? Èske ou fèmen Bondye nan ti definisyon nou yo? Ki jan lafwa w ka elaji limit li yo?

Lekti Sigjere

Konsa lafwa w pa chita nan sajès lèzòm, men nan pouvwa Bondye.
1 Korentyen 2:5

Koulye a, lafwa se asirans bagay nou espere, se konviksyon bagay nou pa wè.
Ebre 11:1

Si yon moun gen repons pou tout kesyon yo - sa se prèv ke Bondye pa avèk li. Sa vle di ke li se yon fo pwofèt k ap sèvi ak relijyon pou tèt li. Gran dirijan pèp Bondye a, tankou Moyiz, te toujou kite plas dout. Ou dwe kite plas pou Senyè a, pa pou sètitid nou yo; nou dwe enb.
Pap Francis

Fonksyon lafwa a se pa diminye mistè a klète rasyonèl, men entegre enkoni ak li te ye ansanm nan yon antye k ap viv.
Thomas Merton

Souvan moun ranpli vid sa a lè yo ensiste ke yo posede verite a. Frajilite lafwa yo trayi pa ensistans strid yo pou yo gen rezon ak efò yo pou fòse opinyon yo sou lòt moun. Yo sanble pè anpil bagay ki defini relijyon: mistè ak konfyans.
Thomas More

Menm jan ak solèy la ak zetwal yo, lafwa se yon pati natirèl nan lavi nanm nou—nou dwe sèlman aprann mete konfyans nou nan sans entwisyon sa a pou kòmanse santi efè gerizon li yo.
Pithia Peay

Lafwa se pa sou jan nou santi nou; se sou fason nou viv.
 Anne Lamott

Vrè defi a se kenbe lafwa nan tout senplisite li! Senp lafwa klèman se yon pwogrè atravè gwo twou a nan kesyon san repons. Sa se bote nan li.
Richard Patterson

Bondye antre nan yon pòt prive nan chak moun.
Ralph Waldo Emerson