Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

7 jiyè

Kòmantè koupe sou July 7
Refleksyon

Vwayaj espirityèl se yon non plizyè relijyon diferan yo itilize pou vle di pwogresyon natirèl moun yo pandan y ap grandi nan konpreyansyon yo genyen sou Bondye, mond lan, ak tèt yo. Li se yon chwa entansyonèl pou grandi pi fon nan konesans ak bon konprann. Anpil relijyon bay anpil enpòtans espirityèl nan kote patikilye: kote yo te fèt oswa lanmò fondatè oswa sen yo, oswa kote yo te "apèl" oswa reveye espirityèl yo. Pafwa li ka yon vwayaj metafò nan kwayans pwòp yon moun. Yon moun ki fè yon vwayaj espirityèl konsa rele a pèlerin.

Lapriyè

Se pou mwen vwayaje nan verite pwòp mwen an.

Aksyon

Viv kòm yon pèlren k ap mache sou vwayaj lavi espirityèl la nan direksyon pou sajès ak konpasyon. Ouvè a vwayaj la nan rasin yo nan pwòp tèt ou pi pwofon ou.

Lekti Sigjere

Li te di yo pou yo pa pran anyen pou vwayaj yo.
Mak 6:7-11

Nou te panse ke nou te èt imen ki fè yon vwayaj espirityèl; li ka pi vre pou di ke nou se èt espirityèl k ap fè yon vwayaj imen.
Pierre Teilhard de Chardin

Chemen espirityèl la - se tou senpleman vwayaj la nan k ap viv lavi nou. Tout moun sou yon chemen espirityèl; pifò moun jis pa konnen li.
Marianne Williamson

Jis pa nati nesans nou an, nou sou vwayaj espirityèl la.
Thomas Keating

Nou pa resevwa sajès; nou dwe dekouvri li pou tèt nou apre yon vwayaj ke pèsonn pa ka pran pou nou oswa epanye nou.
Proust

Vwayaj ki pi long la
Èske vwayaj la anndan
Nan moun ki te chwazi desten li.
Dag Hammarskjold

Epi, mond lan pa ka dekouvri pa yon vwayaj ki gen milye, kèlkeswa konbyen tan, men se sèlman pa yon vwayaj espirityèl, yon vwayaj yon pous, trè difisil ak imilite ak lajwa, pa ki nou rive nan tè a nan pwòp pye nou, epi. aprann rete lakay ou.
Wendell Berry

Nou se moun ki sou tè a nan yon vwayaj espirityèl nan zetwal yo. Rechèch nou an, mache tè nou an, se gade anndan, konnen ki moun nou ye, wè ke nou konekte ak tout bagay, ke pa gen separasyon, sèlman nan lespri a.
Lakota Seer

Vwayaj espirityèl la pa konsiste nan rive nan yon nouvo destinasyon kote yon moun jwenn sa li pa t genyen, oswa vin sa li pa ye. Li konsiste nan dissipation pwòp inyorans yon moun konsènan pwòp tèt li ak lavi, ak kwasans gradyèl nan konpreyansyon sa a ki kòmanse reveye espirityèl la. Jwenn Bondye se yon vini nan pwòp tèt li.
Aldous Huxley

Kounye a mwen kòmanse wè ki jan karaktè vwayaj espirityèl mwen an pral chanje radikalman lè m pa panse Bondye kache ankò e k ap rann li pi difisil ke posib pou m jwenn li, men pito kòm moun k ap chèche m nan. Mwen fè kache a.
Henri Nouwen

Lavi se yon vwayaj, Lanmou se destinasyon an.
Victoria Marshall