Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

8 jiyè

Kòmantè koupe sou July 8
Refleksyon

Li pran anpil tan pou nou pèmèt Bondye vin moun ki Bondye vrèman ye. Egosantrisite natirèl nou an vle fè Bondye vin moun nou vle Bondye ye. Wòl pwofèt ak bon teyoloji se pou kenbe moun gratis pou Bondye ak pou kenbe Bondye gratis pou moun. Byenke gen kèk moun ki gen “kè pwòp” ki vin “wè Bondye” natirèlman e fasil, pifò nan nou bezwen anpil èd. Si Bondye toujou mistè, lè sa a Bondye toujou nan yon fason ki pa abitye, pi lwen pase sa nou abitye, pi lwen pase zòn konfò nou an, pi lwen pase sa nou ka eksplike oswa konprann. Trè souvan nou vle yon Bondye ki reflete e menm konfime kilti nou, patipri nou, sistèm ekonomik, politik ak sekirite nou yo. Nou te kreye yon Bondye ki anfòm nan ti sistèm nou yo ak konpreyansyon nou sou Bondye. Kidonk, nou te pwodwi yon Bondye ki mande legliz chè ak wòb, yon Bondye ki renmen al lagè menm jan nou fè, ak yon Bondye domine paske nou renmen domine. Nou te prèske konplètman bliye epi inyore sa Jezi te revele sou nati Bondye li te konnen an.
Adapte de Se pou Bondye vin Bondye, Richard Rohr, OFM

Lapriyè

 

O, pwofondè richès sajès ak konesans Bondye!
Ala jijman Bondye yo enkapab, ak chemen Bondye yo pa ka jwenn!
Women 11:33

Aksyon

Ann egzamine fason Jezi te reflete konpreyansyon li genyen sou Bondye. Ki jan kilti nou an reflete konpreyansyon li genyen sou Bondye pa nan pawòl li men nan aksyon li? Ki kote ou anfòm?

Lekti Sigjere

Donk, pa enkyete w, di: 'Kisa nou pral manje?' oswa 'Kisa nou pral bwè?' oswa 'Kisa nou pral mete?' Paske, payen yo kouri dèyè tout bagay sa yo, e Papa nou ki nan syèl la konnen nou bezwen yo. Men, chèche wayòm li an ak jistis li an premye, epi tout bagay sa yo pral ba ou tou. Se poutèt sa, pa enkyete w pou denmen, paske denmen ap enkyete tèt li. Chak jou gen ase pwoblèm poukont li.
Matye 5:31-34

Men, mwen di nou: Renmen ènmi nou yo, lapriyè pou moun k'ap pèsekite nou, pou nou kapab pitit Papa nou ki nan syèl la. paske li fè solèy li leve sou sa ki mal ak sou sa ki byen, epi li voye lapli sou moun ki jis ak sou moun ki enjis.
Matye 4:45

Jezi reponn li: Se mwen menm ki chemen an, se mwen menm ki verite a ak lavi a: pèsonn pa vin jwenn Bondye eksepte nan mwen.
Jan 14:6

Si w konprann li, se pa Bondye.
Augustine

 Fason nou panse sou Bondye enpòtan. Li afekte kredibilite relijyon an jeneral ak Krisyanis an patikilye. Konsèp nou an sou Bondye ka fè Bondye sanble reyèl oswa reyèl, menm jan li ka fè Bondye sanble tou lwen oswa toupre.
Marcus J. Borg

Fason yon kominote lafwa fòme langaj konsènan Bondye implicitement reprezante sa li bezwen pou pi gwo byen, verite ki pi pwofon, bote ki pi atiran. … Byenke ofisyèlman yo di ak rezon ak toutan ke Bondye se lespri e konsa pi lwen pase idantifikasyon ak sèks gason oswa fi, men lang chak jou nan predikasyon, adorasyon, katechèz, ak enstriksyon transmèt yon mesaj diferan: Bondye se gason, oswa omwen plis. tankou yon gason pase yon fanm, oswa omwen pi apwopriye adrese kòm gason pase kòm fi.
Elizabeth Johnson, CSJ

Premye kòz ateism se kretyen yo. Moun ki pwoklame li ak bouch yo epi nye li ak aksyon yo se sa yon monn enkwayan jwenn enkwayab.
Karl Rahner

Jezi te fè konnen Bondye gen konpasyon. Jezi te pale de Bondye konsa: “Nou gen konpasyon, menm jan Bondye gen konpasyon.” Konpasyon se kalite prensipal figi santral yo nan de nan parabòl ki pi popilè li yo: papa a nan parabòl Pitit Gason Pwodig la ak Bon Samariten an. Epi Jezi li menm, kòm yon manifestasyon sakre a, yo souvan pale de li kòm yon konpasyon.
Marcus Borg

Bondye ki ekri nan Liv la se pa bondye "omni" nan Syèk Limyè a (tout-puisan, omniprezan, omnisyan) oswa nan diznevyèm syèk pi wo kritik (ki tou de liberal ak fondamantalis iwonilman bese), men yon Bondye ki entegre kòm yon karaktè nan naratif, sijè a nan vèb aktif, Bondye a ki sou bò kote ou ak batay pou ou.
Walter Bruggemann

Lafwa se pa sou konprann chemen Bondye yo. Se pa sou manevwe Bondye nan yon pozisyon nan soumisyon imen, fè yon Bondye ki se yon divinite benign ki egziste yo wè lavi a tankou nou. Lafwa, an reyalite, se pa konpreyansyon ditou. Se sou tranbleman devan Bondye tout moun.
Joan Chittister, OSB